Reklama

Elektroenergetyka

Ciepłownictwo wymaga pomocy

Autor. Materiały prasowe

Rząd przyjął 17 stycznia projekt zmiany ustawy o wsparciu odbiorców ciepła. Wprowadza on mechanizm ograniczenia wzrostu cen dla odbiorców do 40 procent w stosunku do cen z 30 września 2022 roku.

Reklama
  • Przyjęta przez rząd ustawa może być jednym z filarów działań osłonowych okresu podwyżek wywołanego przez wojnę w Ukrainie – uważa prezes PGNiG TERMIKA SA Jarosław Maślany – Musimy pamiętać, że wysokie ceny paliw są efektem wieloletniego uzależnienia Europy od rosyjskich dostawców. Rynkowy szok cenowy, który obecnie dotyka nas jako producentów, ale i naszych odbiorców, wymaga łagodzenia przez rozwiązania systemowe. Takie moim zdaniem wprowadza nowa ustawa – dodaje prezes TERMIKI.

Zgodnie z nową ustawą, prezes URE publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki dla przedsiębiorstwa sprzedającego ciepło odbiorcom, dla każdej grupy taryfowej w danym systemie ciepłowniczym, wartości ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła, ceny nośnika ciepła oraz stawki opłat stałych za usługi przesyłowe i stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawki opłaty za ciepło, stosowanych w dniu 30 września 2022 r. w tym systemie, powiększone o 40%, w terminie 10 dni od dnia wejścia w życie ustawy.(nowelizacji)

Reklama

Przedsiębiorstwo sprzedające ciepło odbiorcom oblicza maksymalne ceny dostawy ciepła dla danego systemu ciepłowniczego, przyjmując ww. wartości opublikowane przez Prezesa URE.

Czytaj też

Nowe maksymalne ceny przedsiębiorstwo spędzające ciepło przyjmuje i stosuje w rozliczeniach z odbiorcami od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Reklama
  • Jako spółka działamy na warunkach rynkowych i musimy dbać także o nasze wyniki finansowe. To od nich zależy również byt ponad 1200 rodzin naszych pracowników – dodaje Jarosław Maślany – Ale nie zapominamy o odpowiedzialności społecznej, o tym że dostarczenie mieszkańcom ciepła i energii elektrycznej jest również naszą misją. Dlatego każdy wzrost taryf za ciepło jest u nas skrupulatnie analizowany i zatwierdzany przez Urząd Regulacji Energetyki. Do czasu wojny na Ukrainie staraliśmy się utrzymywać minimalne stawki, pozwalające na normalne funkcjonowanie firmy oraz inwestycje. Dziś działamy na rzecz minimalizacji skutków kryzysu wywołanego agresją Rosji na Ukrainę.

Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku zastosowania maksymalnej ceny dostawy ciepła dla odbiorców, sprzedawcy przysługiwać będzie wyrównanie, które wypłaci Zarządca Rozliczeń.

  • Mamy nadzieję, że dzięki temu rozwiązaniu zostanie ograniczony wzrost cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej. Zwłaszcza tych najbardziej wrażliwych, szkół, przedszkoli czy szpitali – podsumowuje Prezes Termiki Jarosław Maślany.
Reklama

Komentarze

    Reklama