Reklama

Gaz

Dobre wyniki TGE w styczniu

Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w styczniu 2016 r. wyniósł 11 755 041 MWh. Jest to drugi najwyższy styczniowy wolumen na rynku energii w historii TGE.

Na Rynku Terminowym Towarowym w styczniu br. wolumen obrotu wyniósł 9 208 606 MWh, w porównaniu do 11 463 361 MWh w analogicznym okresie roku 2015.

W styczniu 2016 r. wolumen na rynku spot wyniósł  2 546 435 MWh, przewyższając wolumen z poprzedniego miesiąca o 3,7 proc. Był to drugi najwyższy wolumen dla stycznia na tym rynku TGE. 

Na Rynku Dnia Następnego średnioważona cena BASE wyniosła w styczniu br. 174,83 zł/MWh, wzrastając w skali miesięcznej o 35,85 zł/MWh (138,98 zł/MWh w grudniu ubiegłego roku). W skali rocznej cena ta wzrosła o 27,56 zł/MWh (147,27 zł/MWh w styczniu 2015 r.). Na RTT odnotowano znacznie niższe ceny niż na początku roku 2015. W styczniu 2015 r. średnioważona cena dla kontraktu BASE_Y-17 wyniosła 181,80 zł/MWh, w grudniu roku 2015 – 163,06 zł/MWh, natomiast w styczniu 2016 r.– 162,83 zł/MWh.

Rynek Praw Majątkowych

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w styczniu br. 3 778 925 MWh i był niższy o 10 proc. w skali rocznej.

Cena średnioważona na sesjach RPM dla instrumentu PMOZE_A wyniosła w styczniu br. 114,77 zł/MWh, spadając w skali miesiąca o 0,84 zł/MWh, a w stosunku do ubiegłego roku aż o 42,65 zł/MWh (157,42 w styczniu 2015 r.).

Gaz ziemny

Wolumen obrotów na rynku spot gazu ziemnego wyniósł w styczniu br. 3 688 211 MWh, wzrastając w skali miesięcznej o 88,5 proc., a w skali rocznej aż o 280,3 proc.

Na Rynku Dnia Następnego gazu wolumen obrotu wyniósł 3 047 760 wzrastając w skali miesięcznej o 449,5 proc., natomiast na Rynku Dnia Bieżącego osiągnął wartość 
640 451 MWh, wzrastając w stosunku do poprzedniego miesiąca o 54,3 proc.

Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych w styczniu 2016 r. na rynkach gazu ziemnego wyniósł 9 327 823 MWh w porównaniu do 11 332 665 MWh w styczniu ubiegłego roku.

Na Rynku Terminowym Towarowym obroty ukształtowały się na poziomie 5 639 612 MWh. Średnioważona cena na RDNiBg w styczniu 2016 r. wyniosła 72,74 zł/MWh (wzrost w stosunku do grudnia 2015 r. o 1,85 zł/MWh), natomiast w styczniu 2015 r. 98,21 zł/MWh. Z kolei na RTT dla kontraktu rocznego z dostawą w roku 2017 w styczniu 2016 r. osiągnęła ona wartość 70,83 zł/MWh (spadek w stosunku do grudnia 2015 r. o 6,88 zł/MWh), przy czym rok wcześniej było to 103,59 zł/MWh.

Nowi uczestnicy 

Obecnie status członka Rynku Towarów Giełdowych (RTG) ma 68 spółek. 

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii znajduje się obecnie 2561 członków rejestru. W styczniu 2016 r. przybyło 22 kolejnych.

Zobacz także: Gazprom pokryje 80% niemieckiego zapotrzebowania na gaz?

Zobacz także: Orlen: Trwają testy laboratoryjne irańskiej ropy. „Umowa wkrótce” [NEWS]

Komentarze