Reklama

Gaz

Dobre wyniki kwartalne PGNiG: 1,4 mld zysku netto

GK PGNiG zanotowała wzrost EBITDA o 3 proc. w porównaniu z I kw. 2015 r., z 2,33 mld zł do 2,39 mld zł przy niższych o 16 proc. kosztach operacyjnych. Zysk netto całej Grupy wyniósł 1,39 mld zł – o 11 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub.r. 

Sytuacja makroekonomiczna przełożyła się na spadek przychodów ze sprzedaży o 12% r/r, ale także na spadek kosztu sprzedanego gazu o 15%. Pomimo niesprzyjającego otoczenia, wypracowany przez Grupę Kapitałową zysk operacyjny wzrósł o 60 mln zł w porównaniu z I kw. 2015 r., a zysk netto o 11% do poziomu 1,39 mld zł.

Segment Poszukiwanie i Wydobycie – wzrost wolumenu sprzedaży, przy niższych cenach ropy

Przychody segmentu Poszukiwanie i Wydobycie w I kw. 2016 r. wyniosły 1,05 mld zł - o 14 proc. mniej niż w I kw. 2015 r. Na poziomie EBITDA wypracowano 619 mln zł, co jest wynikiem niższym od wyniku roku poprzedniego o 29 proc.

Spadająca o ponad 40 proc. cena ropy naftowej przełożyła się na niższe o 120 mln zł przychody ze sprzedaży ropy naftowej i kondensatu. Stało się tak mimo wyższego o 15 proc. wolumenu sprzedaży (głównie ze złóż w Norwegii, gdzie wzrost ten wyniósł ok. 47 proc.). 

Segment Obrót i Magazynowanie – spadek cen sprzedaży i kosztów pozyskania gazu

Przychody w segmencie Obrót i Magazynowanie w I kw. 2016 r. wyniosły 9,6 mld zł i były niższe o 14 proc. w stosunku do I kw. 2015 r. Wynik operacyjny segmentu na poziomie 599 mln zł oznacza wzrost o 3,5 proc. rok do roku. Aktywnie reagując na zmieniające się warunki rynkowe, w 2015 r. PGNiG SA i PGNiG OD kilkakrotnie obniżały taryfy, w wyniku czego średnia cena taryfowa paliwa gazowego w I kw. 2016 r. była niższa o ok. 11 proc. od cen w I kw. 2015 r. Dodatkowo spółki oferowały największym odbiorcom gazu atrakcyjne programy rabatowe. W rezultacie marża operacyjna na sprzedaży gazu wysokometanowego spadła z 4% w I kwartale 2015 r. do 2% w I kwartale 2016 r.

Segment Dystrybucja – wyższe wolumeny usługi dystrybucyjnej przy niższych kosztach operacyjnych

Wynik operacyjny segmentu Dystrybucja za I kw. 2016 r. zwiększył się o 76 proc. wobec I kw. 2015 r. i osiągnął poziom 533 mln zł. EBITDA wyniosła 758 mln zł, czyli o 45 proc. więcej niż w I kw. 2015 r. 

Na pozytywny wynik wpłynęło obniżenie kosztów operacyjnych o 150 mln zł (15 proc.) r/r, do czego przyczyniła się m.in. realizacja Programu Poprawy Efektywności. Z kolei wzrost przychodów w I kw. 2016 r. o 6% został osiągnięty dzięki zwiększeniu wolumenu dystrybucji paliwa gazowego do 3,49 mld m³ (wzrost o 7 proc.) za sprawą chłodniejszych niż w ub. r. pierwszych miesięcy 2016 r. oraz nowych przyłączy. 

Segment Wytwarzanie – pomaga niższy koszt węgla i wyższe taryfy na ciepło 

Na poziomie EBITDA wypracowano wynik w wysokości 362 mln zł, co oznacza poprawę o 17 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wynik operacyjny segmentu za I kw. 2016 r. również wzrósł o 17 proc. i wyniósł 266 mln zł – o 39 mln zł więcej niż w I kw. 2015 r. Na znaczącą poprawę wyniku w tym segmencie w porównaniu do I kwartału 2015 r. wpływ miały głównie: wzrost o 7 proc. wolumenu sprzedaży ciepła oraz wyższa taryfa na ciepło. Lekko spadły również koszty zakupu węgla. Grupa Kapitałowa w ciągu roku konsekwentnie będzie realizować strategię inwestycji na rynku ciepła systemowego. Jest to obszar z dużym potencjałem wzrostu.

Zobacz także: Prezes PGNiG: Czechy i Bułgaria zainteresowane polskim Korytarzem Północnym

Reklama

Komentarze

    Reklama