Reklama

OZE

Do 2030 r. 38% polskiej energii z OZE?

Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (ang. IRENA) opublikowała raport, w którym stwierdza, że Polska do roku 2030 może pozyskiwać nawet 38% energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. 

Prognozy dla Polski, przygotowane przy udziale ministerstwa gospodarki zakładają również, że udział OZE w zużyciu energii końcowej może wzrosnąć do ok. 25% w 2030 roku.

Jako jeden z największych konsumentów energii w Unii Europejskiej, Polska odgrywa kluczową rolę w realizacji celów pakietu klimatyczno – energetycznego w regionie. Nawet w takim kraju opartym na produkcji energii elektrycznej z tanich paliw kopalnych, odnawialne źródła energii mogą być konkurencyjne cenowo, zmniejszać zanieczyszczenie powietrza, zwiększać bezpieczeństwo energetyczne i odgrywać wiodącą rolę w walce ze zmianami klimatu" - powiedział dyrektor generalny agencji IRENA Adan Z. Amin.

W ramach obecnej polityki, udział OZE w  finalnym zużyciu energii ogółem w Polsce wzrośnie zaledwie do 15,5% do 2030 r.. Plan rozwoju OZE agencji IRENA zakłada, że realne jest osiągnięcie 25% przy podwojeniu wysokości inwestycji do 4,5 mld dolarów rocznie. Dzięki temu możliwe będzie zredukowanie emisji gazów cieplarnianych i zaoszczędzenie ok. 2 mld dol. na wydatkach w sferze ochrony zdrowia i środowiska naturalnego  - prognozuje IRENA. 

Zobacz także:Rząd PiS zamierza renegocjować pakiet klimatyczny

Zobacz także: UE liderem redukcji CO2 w przededniu paryskiej konferencji klimatycznej

Reklama

Komentarze

    Reklama