Reklama

Górnictwo

UE liderem redukcji CO2

  • Fot. Archiwum zespołu DREAM
    Fot. Archiwum zespołu DREAM

Jak informuje Komisja Europejska: UE jest na dobrej drodze do osiągnięcia, a nawet przekroczenia, swojego celu na rok 2020 w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 20 proc.

W sprawozdaniu „Trendy i prognozy dla Europy – 2015” opublikowanym dziś przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) wykazano, że emisje gazów cieplarnianych w Europie zmniejszyły się w latach 1990-2014 o 23 proc. i osiągnęły najniższy notowany poziom.

"Najnowsze prognozy państw członkowskich pokazują, że UE zmierza do zmniejszenia emisji o 24 proc. do 2020 r. przy aktualnym poziomie środków i do zmniejszenia o 25 proc. przy podjęciu dodatkowych środków, już planowanych w państwach członkowskich. UE dąży do realizacji wyznaczonego na 2030 r. celu redukcji emisji o co najmniej 40 proc., stanowiącego wkład UE do nowego światowego porozumienia w sprawie zmiany klimatu, które ma zostać zawarte w grudniu w Paryżu" - informuje KE.

Przedstawione dane pokazują, że UE jest liderem w zakresie ograniczenia emisji CO2. Niestety działania te wydają się pozbawione głębszego sensu ponieważ takich ruchów nie wykonują inne największe gospodarki na świecie. Dla Polski cele klimatyczne UE mogą oznaczać w perspektywie dwóch dekad konieczność zrezygnowania z energetyki opartej na węglu. 

Zobacz także: Forum Ekonomiczne: Unia Energetyczna zmierza w stronę „Unii Klimatycznej”

Zobacz także: Afera Volkswagena: Polska szansa na renegocjację pakietu klimatycznego?

 

Reklama

Komentarze

    Reklama