Reklama

Wiadomości

Grupa Azoty: sytuacja Grupy Kapitałowej jest stabilna, miejsca pracy nie są zagrożone

Fot.: Grupa Azoty
Fot.: Grupa Azoty

Sytuacja Grupy Kapitałowej Azoty jest stabilna, a miejsca pracy nie są zagrożone – podkreśliła w czwartek spółka w oświadczeniu przesłanym PAP. Dodała, że w bieżącym kwartale spodziewana jest optymalizacja procesów produkcyjnych i poprawa sytuacji biznesowej.

Reklama

W oświadczeniu przesłanym w czwartek PAP podkreślono, że wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy realizują działania, „których celem jest poprawa wyników finansowych i utrzymanie wysokiej pozycji rynkowej we wszystkich segmentach".

Reklama

Wskazano, że analizując wyniki Grupy Azoty należy pamiętać, że cała europejska branża nawozowo-chemiczna mierzy się obecnie z wyzwaniem zakłóconej równowagi popytowo-podażowej, która jest spowodowana m.in. agresją Rosji na Ukrainę, wysokimi cenami nośników energii i surowców w Europie oraz bezcłowym importem nawozów i tworzyw spoza Unii Europejskiej, produkowanych z użyciem tańszych surowców, często pochodzących z krajów objętych sankcjami.

Czytaj też

„Otoczenie makroekonomiczne znalazło swoje odzwierciedlenie w ograniczonym popycie na produkty europejskich producentów nawozów, tworzyw i chemii, w tym również tych oferowanych przez Grupę Azoty. W konsekwencji w I kwartale br. zaraportowaliśmy niższe wolumeny sprzedaży, przy równolegle spadających cenach produktów końcowych" – wskazano.

Reklama

Zaznaczono, że przed europejską branżą nawozowo-chemiczną stoją wyzwania związane z ogromnymi kosztami rozpoczętego procesu transformacji klimatycznej, które muszą ponieść europejscy producenci, by móc nadal produkować w Europie.

„Ma to niebagatelny wpływ na finalną cenę produktów wytwarzanych na terenie Unii Europejskiej. Koszty polityki klimatycznej nie dotyczą jednak producentów spoza UE, co powoduje, że mogą wprowadzać na nasz rynek tańsze produkty, których cena nie zawiera w sobie m.in. opłat za emisję CO2. To dodatkowy, istotny czynnik utrudniający europejskim producentom funkcjonowanie w coraz bardziej wymagającym otoczeniu rynkowym" – zaznaczono.

Zwrócono również uwagę, że w lutym br. „jeden z niemieckich gigantów nawozowych" poinformował o planach dotyczących zamknięcia swojej fabryki w Niemczech. „Jej profil produkcyjny jest zbliżony do puławskich zakładów Grupy Azoty. To pokazuje skalę wyzwań z jakimi obecnie mierzy się cały przemysł chemiczny – nie tylko w kraju, ale w całej Unii Europejskiej" – zauważono.

W komunikacie podkreślono, że zarząd Grupy Azoty na bieżąco dostosowuje poziomy produkcji do bieżącej sytuacji popytowo-podażowej na rynku europejskim. „Decyzje w zakresie aktualnych poziomów produkcji podejmowane były i nadal będą w ścisłym powiązaniu z warunkami rynkowymi, z którymi mierzą się również inni uczestnicy rynku europejskiego, którzy również podejmują decyzje o ograniczaniu lub wyłączaniu produkcji" – dodano.

Czytaj też

Odnosząc się do potencjalnej sprzedaży Grupy Azoty Puławy, podkreślono, że 6 czerwca Grupa Azoty SA, Grupa Azoty Puławy i Grupa ORLEN podpisały umowę o współpracy i zachowaniu poufności, która umożliwi rozpoczęcie procesu due diligence, czyli badania kondycji puławskich zakładów.

„Przesądzanie na obecnym etapie o finalnych rozstrzygnięciach w zakresie prowadzonych rozmów jest stanowczo przedwczesne" – napisano. To wstępny etap rozmów o potencjalnej transakcji kapitałowej, "która aby do niej doszło, musi się opłacać Grupie Azoty".

Poinformowano jednocześnie, że potencjalna transakcja może polegać na sprzedaży posiadanych przez Grupę Azoty SA (Tarnów) udziałów w Grupie Azoty Puławy SA. Oznacza to, że sprzedaż tych udziałów będzie się wiązać z pozyskaniem znaczących środków finansowych przez spółkę w Tarnowie.

„Środki finansowe pochodzące z tej transakcji mogą pozwolić na przyspieszenie zarówno koniecznego i kosztownego procesu transformacji energetycznej oraz pozwolić na dodatkowe inwestycje rozwojowe" – dodano.

Grupa Azoty od lat strategicznie dywersyfikuje swoje biznesy, a dochody osiąga nie tylko w branży nawozowej, ale również w sektorze chemicznym i tworzywowym. „Pod koniec czerwca uruchomiliśmy jedną z największych europejskich inwestycji w branży chemicznej ostatnich lat – nową fabrykę Grupy Azoty S.A. – Projekt Polimery Police, który przyczyni się do dywersyfikacji naszej działalności i będzie znaczącym wzmocnieniem dla biznesu Grupy Azoty" – wskazano.

„Bez względu na finał rozmów dotyczących puławskich zakładów Grupy Azoty, sytuacja Grupy Kapitałowej jest stabilna, a miejsca pracy nie są zagrożone. Grupa Azoty na bieżąco wypełnia wszystkie zobowiązania wynikające z działalności operacyjnej i inwestycyjnej" – podkreślono.

Dodano, że Grupa Azoty jako spółka notowana na GPW na bieżąco informuje swoich interesariuszy o wszelkich istotnych wydarzeniach, które mają i mogą mieć wpływ na sytuację Grupy. „Prowadzimy przejrzystą politykę informacyjną, a nadrzędnym celem pozostaje dalsza optymalizacja procesów produkcyjnych i poprawa sytuacji biznesowej, a tej oczekujemy już w bieżącym kwartale" - wskazała spółka.

Na początku czerwca GA Puławy, PKN Orlen i Grupa Azoty podpisały list intencyjny w związku z zamiarem rozpoczęcia rozmów dotyczących potencjalnego przejęcia GA Puławy przez Orlen. Dokument nie stanowi zobowiązania żadnej ze stron do przeprowadzenia transakcji, ale prezes Orlenu Daniel Obajtek zapowiedział, że chciałby proces akwizycji przeprowadzić do końca roku. Dodał, że na połączeniu nie ucierpią pracownicy.

Związkowcy z należących do Grupy Azoty zakładów azotowych w Puławach, po spotkaniu z prezesem Orlenu wyrazili przekonanie, że ewentualne przejęcie Puław będzie korzystne dla obu stron.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także - jak podaje na swojej stronie internetowej - silną pozycję na rynkach takich produktów jak: melamina, poliamidy, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa.

W skład Grupy Kapitałowej wchodzi ponad 50 spółek zlokalizowanych na terenie Polski i świata, m.in. Grupa Azoty SA (jednostka dominująca z siedzibą w Tarnowie), Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" SA, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" SA, a także Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama