Reklama

Wiadomości

Były zarząd KGHM nie uzyskał absolutorium

Fot. www.kghm.com.pl
Fot. www.kghm.com.pl

Pięciu byłych członków zarządu KGHM nie otrzymało absolutorium – zdecydowali akcjonariusze podczas walnego zgromadzenia. Wniosek o nieudzielenie absolutorium wniosła 17 czerwca rada nadzorcza spółki. Absolutorium otrzymali natomiast członkowie rady nadzorczej, która funkcjonowała w 2023 r.

Wniosek o nieudzielenie absolutorium za 2023 r. dla pięciu b. członków zarządu wniosła 17 czerwca rada nadzorcza spółki. Chodziło o Mirosławowa Kidonia, Marka Pietrzaka, Marka Świdra, Mateusza Wodejkę i Tomasza Zdzikota – wszyscy byli członkami zarządu KGHM w 2023 r. Głosowanie odbyło się 5 lipca po wznowieniu obrad.

Akcjonariusze najpierw decydowali o udzieleniu poszczególnym osobom absolutorium, a następnie miało miejsce głosowanie o nieudzieleniu absolutorium. Żaden z członków byłego zarządu nie uzyskał absolutorium za 2023 r. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało każdorazowo mniej niż 50 proc. akcjonariuszy, ale większość wstrzymywała się od głosu, a głosy „za” były w mniejszości.

Tomasz Zdzikot, Mateusz Wodejko i Marek Pietrzak zostali odwołani ze stanowisk odpowiednio: prezesa, wiceprezesa ds. finansowych i wiceprezesa ds. korporacyjnych 13 lutego br. Marek Świder zrezygnował 9 stycznia br., a Mirosław Kidoń – 29 marca br.

Czytaj też

Tomasz Zdzikot zasiadał w zarządzie KGHM od 31 sierpnia 2022 r., a od 4 listopada 2022 r. pełnił funkcję prezesa. Marek Pietrzak wszedł do zarządu KGHM 25 października 2021 r., Marek Świder – 14 marca 2022 r., Mirosław Kidoń – od 24 listopada 2022 r., a Mateusz Wodejko – od 21 grudnia 2022 r.

Podczas kolejnych głosowań walne zgromadzenie decydowało o udzieleniu absolutorium dla poszczególnych rady nadzorczej KGHM za rok 2023. Absolutorium otrzymali: Józef Czyczerski, Przemysław Darowski, Andrzej Kisielewicz, Katarzyna Krupa, Bogusław Szarek, Agnieszka Winnik-Kalemba, Marek Wojtków, Wojciech Zarzycki, Radosław Zimroz i Piotr Ziubroniewicz.

Agnieszka Winnik-Kalemba pełniła funkcję przewodniczącej rady nadzorczej, Katarzyna Krupa była zastępczynią przewodniczącej, a Wojciech Zarzycki – sekretarzem. Pozostałe osoby były członkami rady.

Reklama

W dalszej części walnego zgromadzenia pod głosowanie został poddany projekt uchwały w sprawie zmiany polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej spółki, która została przyjęta. W uzasadnieniu uchwały można m.in. przeczytać, że zgodnie z ustawą zarząd spółki zobowiązany jest raz na cztery lata dokonać aktualizacji i zmiany polityki wynagrodzeń – głównie przez pojawiające się nowe regulacje.

KGHM Polska Miedź SA zajmuje się wydobyciem i przetwórstwem surowców naturalnych, m.in. miedzi i srebra. Koncern notowany na GPW w Warszawie posiada aktywa w Europie i obu Amerykach. Łącznie zatrudnia ponad 34 tys. osób. Największym akcjonariuszem KGHM jest Skarb Państwa, do którego należy 31,79 proc. akcji spółki.

Reklama
Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama