Reklama

Elektroenergetyka

Blok nr 1 w Elektrowni Bełchatów nie zostanie wyłączony

  • Test rakiety balistycznej Minuteman III w 2013 roku. Fot. Airman 1st Class Yvonne Morales/US Air Force
    Test rakiety balistycznej Minuteman III w 2013 roku. Fot. Airman 1st Class Yvonne Morales/US Air Force

Polskie Sieci Elektroenergetyczne informują, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom blok nr 1 w Elektrowni Bełchatów nie zostanie wyłączony z końcem 2015 roku.

Operator Systemu Przesyłowego w grudniu 2014 roku w „Informacjach o zasobach wytwórczych KSE” ogłosił, że od 1 stycznia 2016 roku moc bloku 1 w Elektrowni Bełchatów zostanie obniżona z 370 MW do 0 MW.

Ze względu na konieczność zapewnienia przez OSP bezpieczeństwa pracy KSE po 2015 roku, OSP informuje, że PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna podjęła decyzję o pozostawieniu w eksploatacji bloku 1 w Elektrowni Bełchatów oraz  podjęła działania zmierzające do technicznego przystosowania bloku 1 w Elektrowni Bełchatów do wymagań stawianych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2014, poz. 1546 z późn. zm.), które pozwalają na pracę takich jednostek w ograniczonym rocznym czasie pracy z podwyższonymi normami emisyjnymi.

OSP informuje również, że zważywszy na wymagania środowiskowe blok 1 w Elektrowni Bełchatów będzie pracować po roku 2015 w wymiarze nie większym niż 1500 godzin rocznie oraz nie będzie mógł pracować z pełną mocą 370 MW  - jego moc osiągalna uwarunkowana będzie wysokością rzeczywistych emisji w odniesieniu do poziomów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r (Dz.U. z 2014, poz. 1546 z późn. zm.).

Zobacz także: COP21: Globalne porozumienie pod znakiem zapytania [raport]

Zobacz także: Tauron dostał zgodę od UOKiK na przejęcie Brzeszcz

Reklama

Komentarze

    Reklama