Reklama

Portal o energetyce

Bezpieczeństwo energetyczne tematem rozmów na Forum Przemysłowym w Karpaczu

Fot. Forum Ekonomiczne
Fot. Forum Ekonomiczne

W dniach 7 – 10 grudnia 2017 roku w Karpaczu odbyło się kolejne już Forum Przemysłowe. Była to trzecia edycja imprezy, która z roku na rok cieszy się większym zainteresowaniem i gromadzi licznych przedstawicieli świata przemysłu, ekspertów, polityków oraz dziennikarzy. Wydarzenie, którego organizatorem jest Instytut Studiów Wschodnich, zostało objęte patronatem medialnym przez serwis Energetyka24.

Tegoroczne Forum Przemysłowe odbyło się pod hasłem „Kierunki rozbudowy i rozwoju przemysłu w Europie”. Panele dyskusyjne zostały zgrupowane w następujące kategorie: inwestycje, innowacje, gospodarka, infrastruktura, czy społeczeństwo. Przed rozpoczęciem poszczególnych części programu prezentowały się najlepsze polske startupy - głosowanie wyłoniło te, które wezmą udział w Startup Session podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy w 2018 roku. 

Podczas III Forum Przemysłowego swoją działalność zaprezentowało gościom aż 18 startupów (z czego 15 również w strefie wystawienniczej). Ścieżka stanowiła część większego programu, noszącego nazwę Economic Accelerator. Został on zaprezentowany przez Aleksandrę Bakę - dyrektor i pomysłodawcę - przed panelem dyskusyjnym „Synergia startupów i korporacji – optymalne modele współpracy”.

W dyskusji wzięli udział: Paweł Śliwa (wiceprezes ds. innowacji PGE), Marcin Zachowicz (dyrektor komunikacji z TDJ S.A.), Dominik Rutkowski (head of product and excellence z Billon sp. z o.o.) oraz Patryk Arłamowski (prezes Blebox). Rozmowę moderował Jakub Kajmowicz, zastępca redaktora naczelnego serwisu Energetyka24. 

Goście panelu omówili swoje doświadczenia we współpracy na linii startupy - korporacje - dzięki uczestnictwu przedstawicieli obydwu grup możliwym stało się ujęcie tej kwestii w sposób wieloaspektowy. Istotną część rozmowy zajęły najważniejsze bariery w budowaniu synergii startupów i dużych przedsiębiorstw - uczestnicy nie tylko pokusili się o ich zidentyfikowanie, ale podjęli się próby znalezienia na nie recepty i zaproponowania optymalnych modeli współpracy. Wśród czynników utrudniających rozwój ekosystemu startupów w Polsce wskazywano m.in. niski poziom kapitału społecznego (przekładający się na brak zaufania), wadliwy system finansowania (generujący niejednokrotnie patologiczne sytuacje, w których pieniądze są „przepalane”) oraz pewnego rodzaju brak mobilności (lub „nadmobilność”) we wzajemnych relacjach.

III Forum Przemysłowe, które zgromadziło ponad 650 gości, objęło swoim zakresem tematycznym także inne zagadnienia, związane m.in. z rewolucją przemysłową, nowymi technologiami, transformacją polskiego sektora energetycznego, deywersyfikacją dostaw gazu do naszego kraju, budowaniem marek i budowaniem ich zdolności do ekspansji zagranicznej, unijną polityką przemysłową, polityką klimatyczną UE, czy inwestycjami zagranicznymi. Jest to oczywiście tylko niewielki zarys tematów, które zostały podjęte i żywo dyskutowane podczas kilkudziesięciu paneli, dyskusji i wydarzeń towarzyszących forum. 

W forum wzięli udział m.in. Jerzy Kwieciński (wiceminister rozwoju), Giorgia Abashiszwili (szef kancelarii prezydenta Gruzji), Tomasz Żuchowski (wiceminister infrastruktury i budownictwa), Marzena Machałek (wiceminister edukacji narodowej), Mirosław Bendzera (prezes Famur S.A.), czy dr Adam Czyżewski (Główny Ekonomista PKN Orlen). Nie zabrakło również gości zagranicznych m.in. z Wielkiej Brytanii, Czech, Niemiec, Macedonii, czy Bośni i Hercegowiny. 

Na zakończenie warto wspomnieć raz jeszcze, że wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym przez serwis Energetyka24, zaś dwa z paneli dyskusyjnych: “Rynek mocy I negawaty wsparciem transformacji energetycznej w Polsce” oraz “Synergia startupów i korporacji – optymalne modele współpracy”, moderowane były przez przedstawiciela redakcji.

Zobacz także: Bogdanka wśród prestiżowych laureatów ratingu

Zobacz także: Porty w Szczecinie i Świnoujściu coraz popularniejsze

Reklama

Komentarze

    Reklama