Reklama

Gaz

Baltic Pipe: Do końca roku studium wykonalności

  • C-5M na poznańskiej Ławicy. Fot. Jacek Siminski

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz duński operator gazowego systemu przesyłowego  – Energinet.dk badają możliwości realizacji połączenia między polskim i duńskim systemem przesyłowym - gazociągu Baltic Pipe.

Operatorzy zamierzają do końca 2016 roku opracować studium wykonalności projektu Baltic Pipe we współpracy z konsorcjum firm doradczych: Rambøll Danmark A/S oraz BSiPG GAZOPROJEKT S.A, a także ich podwykonawcy firmy E&Y.

Celem rozpoczętego studium wykonalności będzie przedstawienie rekomendacji odnośnie optymalnego wariantu realizacji połączenia. Studium określi także  efektywny sposób realizacji projektu pod względem ekonomicznym oraz technicznym.  Studium wykonalności będzie podstawą do kolejnego etapu  w zakresie realizacji projektu – fazy projektowej oraz opracowania oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ).

W 2015 roku, w ramach instrumentu „Łącząc Europę (Connecting Europe Facility), operatorzy uzyskali dofinansowanie z funduszy UE, przeznaczone na opracowanie Studium wykonalności w zakresie projektu połączenia międzysystemowego Baltic Pipe posiadającego status projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI).

Projekt Baltic Pipe jest uwzględniony na przyjętej w dniu 18 listopada 2015 r. przez Komisję Europejską liście projektów PCI (Project of Common Interest). 

Główne cele projektu Baltic Pipe, jako projektu wspólnego zainteresowania w Unii Europejskiej, to dalsze wzmacnianie dywersyfikacji dostaw, integracja rynku, wzrost konkurencyjności  cen oraz wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw przede wszystkim w Polsce i w Danii, a także w Europie Środkowo-Wschodniej oraz w regionie Państw Bałtyckich:

• integracja rynków gazu – duńsko-szwedzkiego i polskiego poprzez konkurencję między różnymi źródłami dostaw gazu i dwustronną wymianę handlową, w dalszej perspektywie również z uwzględnieniem planowanych połączeń międzysystemowych z krajami Europy Środkowo - Wschodniej (poprzez połączenia Polska - Czechy, Polska - Słowacja, Polska - Ukraina) oraz Państwami Bałtyckimi (poprzez połączenie Polska - Litwa),

• wzmocnienie regionalnego bezpieczeństwa dostaw dzięki dywersyfikacji – umożliwienie wprowadzenia na rynek dostaw gazu z nowych źródeł,

• zwiększenie konkurencji na regionalnych rynkach gazu,

• możliwość wejścia na rynek nowych uczestników i zaspokojenia potencjalnego wzrostu popytu na gaz w regionach będących w zasięgu oddziaływania projektu,

• poprawa niezawodności technicznej dostaw gazu dla odbiorców dzięki dywersyfikacji kierunków dostaw gazu z importu.

Projekt Baltic Pipe traktowany jest przez obu operatorów w sposób kompleksowy i obejmuje analizę połączenia norweskiego systemu gazociągów podmorskich z Danią. GAZ-SYSTEM S.A. i Energinet.dk zwróciły się do firmy  Gassco A.S., operatora norweskiego systemu gazociągów morskich o przeprowadzenie wstępnego Studium Wykonalności.

Zobacz także: Powstanie terminal LNG w Niemczech. Zagrozi Świnoujściu?

Zobacz także: Energetyczni giganci o Nord Stream 2. "Spotkanie za zamkniętymi drzwiami"

Reklama

Komentarze

    Reklama