Reklama

Wiadomości

Prezes PAA wydał opinię o wybranych założeniach technicznych dla reaktora BWRX-300

Fot.: Reaktor BWRX-300; GE Hitachi
Fot.: Reaktor BWRX-300; GE Hitachi

Prezes PAA wydał ogólną opinię o wybranych założeniach technicznych dla reaktora BWRX-300 - poinformowała Agencja we wtorek. Opinia to odpowiedź na wniosek Orlen Synthos Green Energy, który został złożony do agencji w ubiegłym roku - podała PAA.

Reklama

Państwowa Agencja Atomistyki (PAA) poinformowała we wtorek w komunikacie, że 23 maja br. prezes PAA wydał "ogólną opinię dotyczącą wybranych założeń technicznych dla technologii reaktora BWRX-300". Jak podano PAA zweryfikowała zgodność opisanych we wniosku o ogólną opinię założeń technicznych z polskimi wymogami bezpieczeństwa jądrowego zawartymi we wskazanych przez wnioskodawcę aktach prawnych.

Reklama

Czytaj też

Reklama

"Ogólna opinia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki to odpowiedź na wniosek Orlen Synthos Green Energy sp. z o.o.(OSGE), który został złożony do Agencji w ubiegłym roku" - stwierdzono w komunikacie. Dodano, że wniosek spółki dotyczył wybranych założeń technicznych technologii reaktora BWRX-300 z zakresu: ochrony reaktora przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, rozszerzonych warunków projektowych, systemu obudowy bezpieczeństwa reaktora, klasyfikacji bezpieczeństwa systemów, systemów, elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego, obiegu chłodzenia reaktora, rdzenia reaktora, systemów elektrycznych, aparatury kontrolno-pomiarowej, ochrony radiologicznej, systemów gospodarki odpadami promieniotwórczymi i paliwem jądrowym.

Wyjaśniono, że w wydanej opinii prezes PAA wskazał założenia techniczne technologii reaktora BWRX-300 zgodne z krajowymi wymogami bezpieczeństwa jądrowego, które wynikają z ustawy – Prawo atomowe i ww. rozporządzeń. Jednocześnie prezes agencji zaznaczył, że ocena części przedłożonej dokumentacji pod kątem spełnienia szczegółowych wymagań będzie możliwa po dostarczeniu przez inwestora szczegółowych danych.

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki wskazał również w ogólnej opinii jedno założenie techniczne technologii reaktora BWRX-300, które musi zostać powtórnie zweryfikowane przed rozpoczęciem właściwego procesu administracyjnego związanego z uzyskaniem zezwoleń prezesa PAA.

Czytaj też

PAA dodała, że spółka we wniosku o wydanie ogólnej opinii poprosiła o analizę rozwiązań zawartych w złożonej dokumentacji w celu weryfikacji zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa zawartymi w następujących aktach prawnych: ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania analiz bezpieczeństwa przeprowadzanych przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego, oraz zakresu wstępnego raportu bezpieczeństwa dla obiektu jądrowego, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, jakie ma uwzględniać projekt obiektu jądrowego.

"W wydanej ogólnej opinii wskazano również przepisy prawa krajowego, dla których wnioskodawca nie złożył dokumentacji pozwalającej na dokonanie oceny" - zaznaczono w komunikacie.

"Ogólna opinia prezesa PAA jest fakultatywnym instrumentem przedlicencyjnym będącym narzędziem dialogu pomiędzy dozorem jądrowym, a wnioskodawcą (inwestorem). W procesie licencjonowania (uzyskiwania zezwolenia np. na budowę obiektu jądrowego), uzyskanie opinii ogólnej prezesa PAA nie jest konieczne, a zakres tej opinii jest uzależniony od wnioskodawcy" - poinformowała PAA.

Podkreślono też, że ogólna opinia prezesa PAA jest dodatkowym narzędziem informacyjnym, które pokazuje wnioskodawcy, czy wskazane przez niego założenia danej technologii jądrowej są zgodne z polskimi standardami bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Czytaj też

OSGE przypomniała, że dokumentacja techniczna, którą spółka złożyła w PAA opierała się na dokumentacji przygotowanej przez dostawcę technologii – GE Hitachi – dla kanadyjskiego regulatora Canadian Nuclear Safety Commision (CNSC) w ramach procesu VDR (Vendor Design Review), czyli przedlicencyjnego przeglądu technologii. "Pozytywną decyzję CNSC wydało w marcu tego roku i tym samym BWRX-300 stał się pierwszym SMR-em dla którego kanadyjski dozór wydał taką decyzję. Proces licencyjny prowadzony jest w Kanadzie ze względu na fakt, że obecnie powstaje tam pierwszy na świecie reaktor BWRX-300" - stwierdzono w komunikacie OSGE.

Dodano, że inwestycja realizowana jest na terenie istniejącej elektrowni jądrowej Darlington w pobliżu Toronto. "Pod koniec zeszłego roku inwestor – Ontario Power Generation (OPG) złożył wniosek o zezwolenie na budowę (Licence to Construct), natomiast w styczniu tego roku podpisano umowę na budowę. Projekt realizować będą wspólnie z OPG i GEH firmy inżynieryjno-budowalne SNC Lavalin oraz Aecon" - wskazała OSGN.

"Uzyskana przez OSGE ogólna opinia dotycząca reaktora BWRX-300 to ważny, pierwszy krok na drodze do przeprowadzenia prac licencyjnych umożliwiających budowę modułowych elektrowni jądrowych firmy GEH (GE Hitachi) w Polsce. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w związku z zawartym w marcu w Waszyngtonie porozumieniem technologicznym w USA powstaje projekt kompletnej elektrowni opartej o technologię BWRX-300 obejmujący wyspę nuklearną łącznie z reaktorem. Projekt będzie uwzględniać wszystkie wymogi regulacyjne i standardy techniczne wymagane polskim prawem" – powiedział cytowany w komunikacie prezes OSGE Rafał Kasprów.

OSGE podkreśliła, że otrzymane od PAA informacje pozwolą jej na sprawniejsze przygotowanie projektu reaktora. "Dodatkowo, projekt będzie miał zastosowanie przy kolejnych inwestycjach OSGE, co znacznie usprawni cały proces oraz obniży koszty budowy reaktorów BWRX-300" - zaznaczyła spółka.

W kwietniu br. Orlen Synthos Green Energy przedstawił pierwszych siedem wstępnych lokalizacji dla planowanych małych reaktorów jądrowych. To Ostrołęka, Włocławek, okolice Warszawy, Dąbrowa Górnicza, Stawy Monowskie, Kraków i Tarnobrzeg-Stalowa Wola. Jak wskazano, to lokalizacje, w których znajdują się m.in. zakłady produkcyjne o wysokim poziomie energochłonności, a także te, które są optymalne dla potrzeb ciepłownictwa.

Spółka, będąca joint venture PKN Orlen i Synthos Green Energy, wybrała amerykańsko-japoński koncern GE-Hitachi na dostawcę technologii. Opracowany przez GE-Hitachi projekt to tzw. modułowy reaktor jądrowy BWRX-300. Jak wskazuje sama nazwa, moc zainstalowana tej jednostki wynosić będzie 300 megawatów. Według planów, współczynnik jej wykorzystania sięgnie 95%. Pierwszy BWRX-300 ma powstać w Kanadzie. Elektrownia, w której będzie działać ma zająć niewielki obszar: 260 na 332 metry - to ok. dziesięć razy mniej niż zajmuje tradycyjna elektrownia jądrowa. Sam reaktor będzie umiejscowiony pod ziemią w specjalnej stalowo-betonowej obudowie.

Reaktor BWRX-300 ma być budowany w czasie od 24 do 36 miesięcy z myślą o pracy przez 60-90 lat. Jedną z jego zalet jest możliwość bardzo szybkiej zmiany mocy - może on obniżać jej wykorzystanie z 95% do 50% w tempie 0,50% na minutę. Oznacza to, że reaktor może bardzo dobrze współpracować ze źródłami odnawialnymi. Jego kluczowa zaleta tkwi w modułowości: będzie on montowany w dużej mierze w zakładzie produkcyjnym i przyjedzie na miejsce pracy w gotowej formie. Skróci to czas budowy i zmniejszy jej koszty. Pierwsza elektrownia z SMR-ami wedle planów pojawi się w Polsce w 2029 r.

Źródło:PAP / Energetyka24
Reklama

Komentarze

    Reklama