Reklama

Wiadomości

Porozumienie o dalszej współpracy polskiego i francuskiego dozoru jądrowego

Autor. Canva

Szefowie polskiego i francuskiego dozoru jądrowego podpisali porozumienie o dalszej współpracy - poinformował w poniedziałek polski urząd dozoru, Państwowa Agencja Atomistyki. Porozumienie dotyczy wymiany informacji i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa.

Reklama

Jak poinformowała w poniedziałek PAA, celem spotkania polskiej i francuskiej delegacji urzędów dozoru jądrowego było - oprócz zawarcia porozumienia - omówienie planowanych działań PAA w związku z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ). Tematem rozmów prezesa PAA Łukasza Młynarkiewicza z przewodniczącym ASN Bernardem Doroszczukiem były również małe reaktory modułowe (SMR).

Reklama

Jak podkreśliła Agencja, polski dozór przygotowuje się do realizacji zadań związanych z nadzorem nad planowanymi w kraju elektrowniami jądrowymi. Francuscy specjaliści, którzy już teraz kontrolują działanie 56 reaktorów we Francji, będą prowadzić procesy licencyjne dla kolejnych jednostek, w najbliższych latach Francja planuje bowiem budowę sześciu reaktorów jądrowych - przypomniała PAA.

ASN prowadzi również prace związane z licencjonowaniem trzeciego bloku jądrowego z reaktorem typu EPR w elektrowni Flamanville. O tym procesie eksperci z francuskiego dozoru opowiadali podczas bezpośredniej wizyty delegacji PAA we Flamanville.

Reklama

Podpisane przez szefów obu dozorów porozumienie gwarantuje dalsze współdziałanie w zakresie wymiany informacji technicznej oraz w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego. Pierwsze porozumienie w tej sprawie pomiędzy PAA a ASN podpisano w połowie 2012 r. - przypomniała Agencja.

Podczas wizyty w Paryżu szef PAA spotkał się również z kierownictwem francuskiego Instytutu Ochrony Radiologicznej i Bezpieczeństwa Jądrowego (IRSN). Głównym tematem rozmów były planowane szkolenia dla pracowników PAA we współpracy z IRSN - poinformowała Agencja.

Państwowa Agencja Atomistyki to urząd dozoru jądrowego, który dba o bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną w Polsce.

Czytaj też

Zgodnie z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) Polska planuje budować nowoczesne, ale sprawdzone i duże reaktory typu PWR. W Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. zakłada się, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co dwa-trzy lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków o mocy do 9 GW.

W ostatnich dniach do Prezesa PAA trafiły wnioski o wydanie tzw. ogólnej opinii dla dwóch technologii SMR. Skierowały je KGHM dla projektu reaktora firmy NuScale oraz spółka Orlen Synthos Green Energy - dla projektu reaktora BWRX-300 firmy GE-Hitachi Nuclear Energy.

Zgodnie z Prawem atomowym, przedmiotem ogólnej opinii Prezesa PAA może być dowolny aspekt związany z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną planowanego obiektu jądrowego. Ogólna opinia, jako instrument pre-licencyjny, może dotyczyć wszelkich planowanych przez inwestora rozwiązań, w tym projektowych, technologicznych i organizacyjnych, które będą miały bezpośredni wpływ na zagadnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Opinia ta powinna zmierzać do określenia, czy planowane rozwiązania organizacyjno-techniczne są zgodne z wymogami bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej wynikającymi z przepisów prawa, czy też inwestor powinien dokonać stosownych modyfikacji.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama