Reklama

Wiadomości

Kolejny krok w stronę średnich reaktorów jądrowych Grupy Azoty Police

Autor. Envato

Grupa Azoty Police poinformowała PAP, że tworzy spółkę projektową, która będzie odpowiedzialna za realizację średnich reaktorów jądrowych (MMR). Wskazano, że to ważna faza projektu, w której określone zostaną potrzeby, zakresy odpowiedzialności partnerów oraz przygotowana będzie dokumentacja.

Reklama

Grupa Azoty Police poinformowała PAP, że "jest w trakcie procesu powoływania spółki projektowej dla realizacji przedsięwzięcia budowy średnich jądrowych reaktorów modułowych (MMR) oraz konstruowania harmonogramu działań i podziału kompetencji pośród partnerów biznesowych.

Reklama

"To bardzo ważna faza projektu, w której definiowane są potrzeby, określane zakresy odpowiedzialności oraz przygotowywana jest odpowiednia dokumentacja, aby w kolejnych krokach występować o konkretne zgody do właściwych instytucji" - wskazała spółka.

Czytaj też

Grupa Azoty Police przypomniała, że w ostatnim czasie do projektu budowy badawczego reaktora MMR na terenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne dołączył kolejny partner - Hyundai Engineering CO. Ltd.

Reklama

Spółka zwróciła uwagę, że przemysł chemiczny wskutek restrykcyjnych regulacji Unii Europejskiej musi dokonać szybkiej i kosztownej transformacji, jeśli chce nadal produkować na terenie UE; wymaga to istotnych zmian w obszarze wykorzystywanych źródeł energii.

"Zmiany te przyczynią się również do powstawania nowych produktów, w tym zielonego wodoru i amoniaku. Całość projektu wpisuje się realizowaną strategię Zielonych Azotów i ma na celu istotną redukcję emisji CO2" - podkreśliła Grupa Azoty, zaznaczając, że na bieżąco analizuje kierunki rozwoju technologii SMR/MMR i pozostaje w kontakcie z najważniejszymi światowymi dostawcami tej technologii.

Czytaj też

"Obserwujemy bardzo duże zainteresowanie tą technologią w Polsce i również dużą aktywność firm oferujących te technologie. Musimy mieć na uwadze fakt, że na dziś żadna jeszcze nie została zweryfikowana w praktyce, a niektóre z nich są bardziej zaawansowane od innych, dając większe szansę na wdrożenie przed rokiem 2030" - zaznaczyła spółka. Dodała, że ma wypracowane różne scenariusze rozwoju energetyki opartej na MMR/SMR w grupie. "Jednym z nich jest trwająca współpraca Grupy Azoty Police z USNC i Hyundai Engineering" - stwierdziła Grupa Azoty Police.

"Chcemy, żeby w pierwszej kolejności reaktor szkoleniowy pojawił się w naszych zakładach w Policach. W momencie, kiedy będziemy mieli pewność, że można pozyskać z niego bezpieczną energię o konkretnych parametrach technicznych i ekonomicznych, technologia będzie sprawdzona i będziemy mieli grupę wyszkolonych fachowców do obsługi tej technologii, wówczas będziemy dążyć do zapewnienia tej energii dla wszystkich naszych zakładów produkcyjnych" – podkreślał w maju br. w rozmowie z PAP prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc.

Czytaj też

29 marca br. Grupa Azoty Police, Ultra Safe Nuclear Corporation (USNC) i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie podpisały porozumienie dotyczące rozwoju i budowy "badawczego obiektu energetyki jądrowej wyposażonego w technologię "ultra bezpiecznego reaktora jądrowego MMR (Micro-Modular Reactor) od USNC".

Informowano wówczas, że w najbliższym półroczu strony opracują kompleksowy program badawczy oraz wspólnie przygotują plan budowy, eksploatacji i utrzymania instalacji MMR. "Zgodnie z założeniami na pierwszym etapie planowane jest wybudowanie reaktora MMR o mocy 30 MWt. Reaktor będzie służyć, jako obiekt szkoleniowy, badawczy i testowy" - wskazały wtedy strony porozumienia.

Dodano, że reaktor zostanie podłączony do infrastruktury energetycznej Grupy Azoty Police, co zapewni możliwość badania, testowania, optymalizacji i integracji zeroemisyjnego źródła energii MMR z obiektem przemysłowym.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama