Reklama

Wiadomości

GDOŚ: koniec konsultacji transgranicznych ws. elektrowni jądrowej na Pomorzu

Autor. Unsplash

Zakończyły się merytoryczne konsultacje transgraniczne ws. budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu - poinformowała we wtorek Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Stanowiska w konsultacjach wyraziło 14 państw. Polska udzieliła wyjaśnień wszystkim zainteresowanym.

Reklama

Jak przypomniała GDOŚ, konsultacje transgraniczne to część prowadzonego przez Generalną Dyrekcją postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla budowy i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.

Reklama

W sumie swoje stanowisko wyraziło 14 państw zainteresowanych procedurą - Austria, Białoruś, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Słowacja, Szwecja, Ukraina i Węgry. Na przedstawioną im dokumentację składało się liczące 1,2 tys. stron opracowanie, umożliwiające ocenę możliwego transgranicznego oddziaływania elektrowni na środowisko oraz raport środowiskowy, liczący 19 tys. stron. Po zapoznaniu się z przekazaną przez Polskę we wrześniu 2022 roku dokumentacją, państwa miały możliwość zgłaszania do niej uwag i komentarzy.

Czytaj też

Czechy, Finlandia i Holandia nie zgłosiły uwag lub pytań i w pełni przyjęły założenia dokumentów oraz wyniki analiz. Uwagi w formie pisemnej zgłosiły Austria, Białoruś, Dania, Estonia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Słowacja, Szwecja, Ukraina oraz Węgry. Na prośbę Austrii, Danii, Łotwy i Niemiec strona polska zorganizowała w Warszawie międzyrządowe konsultacje transgraniczne w formie spotkania ekspertów w trybie art. 5 Konwencji z Espoo. Te zakończyły się uzgodnieniem stosownego protokołu ze spotkania, potwierdzając tym samym brak dalszych pytań lub wątpliwości dotyczących oddziaływania elektrowni jądrowej.

Reklama

Jak przypomniała Dyrekcja, ostatnim etapem postępowania prowadzonego przez GDOŚ będzie wydanie decyzji środowiskowej, w której muszą zostać uwzględnione wszystkie wnioski i uwagi zgłoszone w ramach postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Zdaniem p.o. prezesa spółki Polskie Elektrownie Jądrowe Łukasza Młynarkiewicza, zakończenie konsultacji to To niewątpliwie ogromny sukces spółki, jako inwestora elektrowni oraz jednocześnie podmiotu, który przygotował raport oceny oddziaływania na środowisko i raport transgraniczny dla pierwszej tego typu inwestycji w Polsce.

Czytaj też

"Jestem przekonany, że zaangażowanie zarówno pracowników spółki, jak i przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska miały istotny wpływ na sprawny przebieg całej procedury transgranicznej" – podkreślił Młynarkiewicz, cytowany w komunikacie PEJ.

Zdaniem pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Anny Łukaszewskiej-Trzeciakowskiej, zakończenie merytorycznej wymiany uwag oraz spotkań z krajami, które o to poprosiły, to bardzo ważny etap postępowania środowiskowego.

"Jesteśmy transparentni, umożliwiając innym państwom przekazanie Polsce nurtujących ich pytań związanych z inwestycją, udzielając szczegółowych odpowiedzi i spełniając tym samym zapisy konwencji z Espoo. Cieszę się, że wszystkie nasze informacje i wyjaśnienia zostały zaakceptowane, a inne kraje rozumieją nasze potrzeby i plany oraz że bardzo sprawnie uczestniczyły w konsultacjach merytorycznych dotyczących oddziaływania tego projektu na środowisko" – podkreśliła Łukaszewska-Trzeciakowska, cytowana w komunikacie PEJ.

Pierwsza elektrownia w ramach Programu Polskiej Energetyki Jądrowej ma powstać w technologii AP1000 firmy Westinghouse. W grudniu 2021 r. spółka Polskie Elektrownie Jądrowe wskazała nadmorską lokalizację Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo jako preferowaną.

Czytaj też

Zgodnie z przyjętym harmonogramem budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej rozpocznie się w 2026 r., a w 2033 r. zostanie uruchomiony pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy około 1–1,6 GW. Kolejne bloki mają być wdrażane co dwa–trzy lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od około 6 do 9 GW.

Pod koniec czerwca rząd przyjął uchwałę ws. ustanowienia programu wspierania inwestycji infrastrukturalnych w woj. pomorskim, m.in. na potrzeby elektrowni jądrowej. Na realizację programu w latach 2023-2029 przewidziano ponad 4,7 mld zł. Program przewiduje budowę drogi krajowej, budowę lub przebudowę infrastruktury kolejowej oraz budowę infrastruktury hydrotechnicznej zapewniającej m.in. dostęp do elektrowni jądrowej.

W lipcu Minister Klimatu i Środowiska wydał tzw. decyzję zasadniczą dla tego projektu. Decyzja zasadnicza, mająca formę decyzji administracyjnej to potwierdzenie, że inwestycja jest zgodna z realizowaną przez państwo polityką, w tym polityką energetyczną. Jest także wymagana przy ubieganiu się o wszystkie kolejne decyzje i pozwolenia wymagane w procesie inwestycyjnym dla elektrowni jądrowych.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama