Reklama

Atom

62,5% Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce

Fot. Pexels
Fot. Pexels

Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w listopadzie 2020 r. To najlepszy wynik w historii badań realizowanych od 2012 r.

W październiku 2020 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie aktualizacji rządowego programu wieloletniego „Program polskiej energetyki jądrowej”. Celem Programu jest budowa oraz oddanie do eksploatacji elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o sprawdzone, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+). Wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej opiera się na trzech filarach: bezpie­czeństwo energetyczne, klimat i środowisko oraz ekonomia.

Badanie z listopada br. wskazuje, że 62,5% ankietowanych wyraża poparcie dla elektrowni jądrowych w naszym kraju, przy czym 31,7% robi to w sposób zdecydowany. Przeciwnicy tego pomysłu stanowią 31,6%, jednak 16% badanych jest temu zdecydowanie przeciwnych, a 15,6% jedynie w sposób umiarkowany. 5,9% osób nie miało zdania w tym temacie i nie potrafiło wskazać jednoznacznej odpowiedzi.

Według badania większymi przeciwniczkami energetyki jądrowej są kobiety, a zwolennikami – mężczyźni. Większe poparcie dla budowy elektrowni jądrowych w Polsce wyrażają osoby młodsze (15-49 lat). Zwolennikami budowy elektrowni jądrowych są częściej mieszkańcy największych aglomeracji tj. powyżej 100 tys. mieszkańców (69,8%). Przeciwnikami natomiast osoby zamieszkujące wsie i małe miasta – liczące do 5 tys. mieszkańców (odpowiednio 38% i 40%).

Istotne jest, że niemal co druga osoba (46%) popiera zlokalizowanie elektrowni jądrowej w bezpośredniej okolicy swojego miejsca zamieszkania. 51,4% wyraża sprzeciw wobec tego rozwiązania, przy czym aż 32% wyraziło swój sprzeciw w sposób zdecydowany.

Większość Polaków (75,1%) uważa temat budowy elektrowni jądrowej za ważny, przy czym dominują odpowiedzi umiarkowane (52,8%). Dla 22,3% temat ten wydaje się być szczególnie istotny. Co czwarty obywatel uznaje tą tematykę za nieważną (23,4%).

Reklama

Reklama

Aż 70% Polaków uważa, że budowa elektrowni jądrowej będącej niskoemisyjnym źródłem wytwarzania energii jest dobrym sposobem na walkę ze zmianami klimatycznymi. Zbliżony odsetek jest zdania, że budowa w Polsce elektrowni jądrowej jest dobrym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju (72,6%).

Głównym źródłem wiedzy Polaków o energetyce jądrowej jest Internet (60,4%), telewizja (31,4%) oraz prasa (21,5%).

Prawie wszyscy respondenci dostrzegają potrzebę przeprowadzenia w Polsce kampanii na temat energetyki jądrowej (93,5%). Z planami budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce spotkało się 78,6% ankietowanych.

Ogólnopolskie badanie zostało zrealizowane przez firmę DANAE w listopadzie 2020 r., metodą CATI na reprezentatywnej grupie 2110 Polaków w wieku 15-75 lat.

Reklama

Komentarze

    Reklama