Reklama

Górnictwo

1 maja powstanie Polska Grupa Górnicza. "Trudny kompromis"

Górnicze związki podpisały we wtorek porozumienie z zarządem Kompanii Węglowej, godząc się m.in. na 2-letnie zawieszenie wypłat nagrody rocznej. Od 1 maja kopalnie KW przejmie Polska Grupa Górnicza, której powołanie, z udziałem inwestorów i banków, nastąpi za tydzień.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski i prezes Kompanii Tomasz Rogala podkreślali, że bez akceptacji strony społecznej powstanie PGG byłoby niemożliwe. Porozumienie, podpisane przez wszystkie 13 związków zawodowych działających w KW, otwiera drogę do podpisania aktu notarialnego, zaangażowania kapitału inwestorów oraz podjęcia decyzji przez banki, które mają zgodzić się na konwersję części długu Kompanii na udziały w PGG oraz rozłożyć spłatę pozostałej części na co najmniej siedem lat.

Takie porozumienie z udziałem inwestorów, banków, strony społecznej oraz zarządów PGG i KW zaplanowano na najbliższy wtorek w Katowicach. „To porozumienie jest związane z tym, żeby pieniądze, które płacą inwestorzy obejmując udziały, zostały wykorzystane do tego, by zostały rozpoczęte tam, gdzie potrzeba, inwestycje, oraz wykorzystane do budowania podwalin przedsiębiorstwa” – wyjaśnił Tchórzewski.

Przed wtorkowym spotkaniem przedstawiciele związków zawodowych sygnalizowali, że podpisane przez nich porozumienie z zarządami KW i PGG powinno być warunkowane pozostałymi dokumentami, które muszą podpisać inwestorzy i banki, by PGG mogła rozpocząć działalność. Ma to nastąpić właśnie w przyszły wtorek, natomiast wcześniej – w najbliższy czwartek – omawiane będą jeszcze relacje między inwestorami a bankami finansującymi Kompanię.

Nowym zapisem porozumienia, dodanym na wniosek związków podczas wtorkowych rozmów, jest obniżka miesięcznych wynagrodzeń dyrektorów kopalń i zakładów o 7,3 proc. - tyle wynosi udział w wynagrodzeniach 14. pensji, włączonej wcześniej w skład wynagrodzeń dyrektorów. Przebieg restrukturyzacji oraz realizacji biznesplanu i porozumienia będzie na bieżąco monitorował specjalny zespół, który ma powstać "niezwłocznie". Jego pierwszy raport będzie gotowy do 30 września tego roku.

Minister ocenił, że porozumienie ze stroną społeczną oznacza uratowanie 100 tys. miejsc pracy na Śląsku (w KW i u jej kooperantów) oraz stwarza szansę dla górnictwa i szansę rozwoju przemysłu w regionie. „Polska Grupa Górnicza od 1 maja staje się faktem” – dodał szef resortu energii zapewniając, że porozumienie otwiera drogę do podpisania aktu notarialnego PGG. „Jest to nowa szansa dla górnictwa na Śląsku” – dodał Tchórzewski, dziękując górnikom i związkowcom za odpowiedzialność oraz wykazanie solidarności w trudnej sytuacji firmy.

Przewodniczący Solidarności w KW Bogusław Hutek nazwał porozumienie, w którym związki zgodziły się m.in. na zawieszenie wypłat tzw. 14. pensji przez dwa lata oraz łączenie kopalń, „bardzo trudnym kompromisem”, warunkowanym groźbą upadłości Kompanii. Zapowiedział, że związkowcy nie zgodzą się na dalsze redukcje wynagrodzeń; od rządu oczekują wprowadzenia służących górnictwu rozwiązań systemowych, a od zarządu spółki – ukrócenia patologii w firmie. 

„Patrzymy na to porozumienie nie przez pryzmat sukcesu, ale wielkiej odpowiedzialności za ponad 30 tys. pracowników Kompanii” – dodał szef związku Sierpień 80 w Kompanii Przemysław Skupin. Jego zdaniem porozumienie daje nadzieję na powstanie i dobre funkcjonowanie PGG oraz wykorzystanie pieniędzy inwestorów na inwestycje służące podniesieniu wydajności i obniżce kosztów. 

Wiceminister energii, a zarazem pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Grzegorz Tobiszowski podkreślił, że istotną częścią porozumienia jest zgoda związkowców na tworzenie tzw. kopalń zespolonych, czyli łączenie sąsiadujących ze sobą zakładów górniczych, co ma dać wymierne oszczędności i uprościć strukturę spółki. „To przyspiesza proces zmian organizacyjnych w zarządzaniu kopalniami w PGG i powoduje korekty dotyczące inwestycji” – wyjaśnił. 

Prezes KW Tomasz Rogala ocenił, że podpisanie porozumienia ze związkami otwiera drogę do stworzenia PGG. „To bardzo ważny dzień, ponieważ umożliwia nam zakończenie procesów inwestorskich, przygotowanie wszystkich dokumentów i uruchomienie Polskiej Grupy Górniczej, czyli dużej, stabilnej firmy” – wskazał prezes. 

Środki pozyskane od inwestorów – zapowiedział Rogala – mają być przeznaczone na inwestycje. „Chodzi o udostępnienie nowych złóż z bardzo dobrym węglem, który zwiększy przychody spółki, i unowocześnienie parku technologicznego” – sprecyzował; jego zdaniem w efekcie restrukturyzacji PGG będzie dużą, stabilną, regionalną firmą.

Wiceminister Tobiszowski poinformował, że częścią porozumienia jest też zgoda strony społecznej na szybsze przekazywanie zbędnego majątku Kompanii do Spółki Restrukturyzacji Kopalń; wraz z tym majątkiem w SRK może – na zasadach dobrowolności – znaleźć się ok. 3,8-4 tys. pracowników, którzy skorzystają z osłon socjalnych przewidzianych w tzw. ustawie górniczej - odpraw pieniężnych i urlopów górniczych.

W porozumieniu związkowcy przystali na zawieszenie wypłat nagrody rocznej (tzw. 14. pensji) w latach 2017-2018 (należnej górnikom za lata 2016-2017). Wszystkie inne dodatkowe świadczenia oraz wysokość wynagrodzeń mają być utrzymane co najmniej do 1 stycznia 2018 r. – do tego czasu powinien powstać nowy układ zbiorowy pracy w firmie, którego negocjacje mają rozpocząć się „w trybie natychmiastowym”. W przypadku dobrych wyników firmy (ich analizą zajmie się zespół) „czternastka” za 2017 r. lub jej część mogłaby zostać wypłacona. Premie barbórkowe i deputaty węglowe nie zostaną zawieszone, co początkowo proponował zarząd KW.

Strony oświadczają też w porozumieniu, iż "będą współpracować w zakresie zawarcia porozumienia dotyczącego uproszczenia i ujednolicenia systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie, jak również ustalenia zasad motywacyjnych". Zarząd zadeklarował "sukcesywne uporządkowanie zatrudnienia firm obcych celem zredukowania tej formy zatrudnienia".

Z początkiem lipca tego roku – zgodnie z porozumieniem – mają powstać kopalnie zespolone. Oznacza to połączenie w jedną strukturę sąsiadujących ze sobą rudzkich kopalń Bielszowice, Halemba i Pokój; drugą kopalnią zespoloną mają być obecne kopalnie Piast i Ziemowit (w Bieruniu i Lędzinach), a trzecią kopalnie rybnickie: Chwałowice, Jankowice, Marcel i Rydułtowy. Samodzielne mają pozostać kopalnie Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych i Sośnica w Gliwicach.

PGG ma rozpocząć działalność 1 maja tego roku, przejmując 11 kopalń i cztery zakłady Kompanii wraz z całą ok. 32,5-tys. załogą tej największej górniczej spółki. Chęć zaangażowania kapitałowego w PGG na łączną kwotę 1,5 mld zł zadeklarowały spółki PGE, Energa i PGNIG Termika. Przedstawiciele resortu energii poinformowali też w ub. tygodniu, że możliwa jest konwersja ok. 0,5 mld z wynoszącego ok. 1,5 mld zł długu KW wobec pięciu banków na udziały w PGG. Udziałowcem Grupy będzie też katowicki Węglokoks, który m.in. wniósł do KW 500-milionową przedpłatę. 

Zobacz także: Związkowcy do rządu: "zróbcie coś z górnictwem, ale my się na nic nie zgodzimy"

Zobacz także: Związkowcy skonsultują rządowy plan powołania PGG

PAP - mini

Komentarze