Reklama

Ropa

Zmiany w zarządzie PKN Orlen

Fot. PKN Orlen
Fot. PKN Orlen

Rada Nadzorcza PKN Orlen S.A. na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2017 roku powołała Wojciecha Jasińskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki na wspólną trzyletnią kadencję Zarządu rozpoczynającą się w dniu następującym po dniu wygaśnięcia obecnie trwającej wspólnej kadencji Zarządu Spółki, czyli po dniu odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2016 rok. Jednocześnie, Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, złożył oświadczenie o tym, że nie będzie ubiegał się o stanowisko w Zarządzie spółki.

Wojciech Jasiński pełni funkcję Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. od 16 grudnia 2015 roku. jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1972-1986 pracował w Płocku, m.in. w NBP Oddział w Płocku, w Urzędzie Miejskim, w tym jako radca prawny w Izbie Skarbowej. W latach 1990-1991 organizował samorząd terytorialny w województwie płockim, jako Delegat Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego. Od 1992 do 1997 roku pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, kolejno jako dyrektor: Delegatury NIK w Warszawie, Zespołu Finansów i Budżetu, Departamentu Budżetu Państwa. W latach 1997-2000 pełnił funkcję Członka Zarządu, następnie Prezesa Zarządu warszawskiej spółki Srebrna. W latach 1998-2000 był Członkiem Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska. Od września 2000 do lipca 2001 roku zajmował stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W latach 2006-2007 był Ministrem Skarbu Państwa.

Zobacz także: Orlen nagrodzony za największy debiut 2016 r. na Towarowej Giełdzie Energii

Od 2001 do grudnia 2015 roku wykonywał mandat posła na Sejm RP (IV-VIII kadencji) pełniąc funkcje: Przewodniczącego Podkomisji Stałej ds. Systemu Bankowego i Polityki Pieniężnej, Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych. Był również członkiem sejmowej Komisji Skarbu Państwa. Od 25 lutego 2016 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej PKO Bank Polski S.A.
 
Sławomir Jędrzejczyk został powołany do Zarządu PKN ORLEN S.A. w czerwcu 2008 roku. Od 18 września 2008 roku jest Wiceprezesem Zarządu Spółki.
 
jw/Orlen
Reklama

Komentarze

    Reklama