Reklama

Ropa

Zmiany w zarządzie PGNiG Obrót Detaliczny

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. dokonało zmian w Zarządzie Spółki, odwołując Piotra Sujeckiego ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych oraz Wojciecha Muszyńskiego ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu. 

Zarząd będzie sprawował swoje funkcje nadal w składzie trzyosobowym. Do składu zarządu, którego Prezesem pozostaje Tomasz Bukowski, zostali powołani Tadeusz Kuczborski oraz Henryk Mucha. 

Tomasz Bukowski

Od 31.10.2013 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. kierując m.in. pracami związanymi z opracowaniem koncepcji biznesowej funkcjonowania Spółki. Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Uzyskał też tytuł Executive Master of Business Administration na Nottingham Trent University, realizowany w Wielkopolskiej Szkole Biznesu w Poznaniu. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem. Brał udział w złożonych procesach przekształceniowych i restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw. Karierę zawodową rozpoczął w roku 1996 – przez kilka lat zarządzał pionem sprzedaży w firmie z branży surowcowej, następnie prowadził prywatną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa biznesowego. Od blisko 13 lat związany zawodowo z branżą gazowniczą w PGNiG SA. W latach 2003 - 2006 kierował Działem Rozliczania Odbiorców w Wielkopolskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. Uczestniczył m.in. w pracach związanych z rozdzieleniem obrotu od dystrybucji. W 2007 r. został Prezesem Zarządu Wielkopolskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. gdzie odpowiadał m.in. za nadzór nad strategią Spółki oraz przygotowanie Spółki do procesu inkorporacji do struktur Centrali PGNiG. Jednocześnie pełnił funkcję Dyrektora Gazowni Poznańskiej w Oddziale Handlowym PGNIG SA. W latach 2008 - 2013 obejmował stanowisko Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Handlowego z siedzibą w Poznaniu. Był odpowiedzialny za realizację celów Oddziału, koordynował procesy zachodzące w podległych Oddziałowi jednostkach. W połowie lipca 2013 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Departamentu Handlu w Centrali Spółki gdzie m.in. nadzorował pracę Oddziałów Handlowych oraz kreował strategię sprzedaży w PGNiG SA.

Tadeusz Kuczborski

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - mgr ekonomii. Ukończył IESE Program dla Wyższej Kadry Menedżerskiej. Do lipca 2015 roku Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego i Restrukturyzacji, Polimex-Mostostal SA. W latach 2013-2014 członek zarządu d/s finansowych, PGNiG Sales&Trading GmbH. Posiada doświadczeniem w sektorze bankowym, związany w przeszłości między innymi z WestLB Bank Polska SA, BRE Bank SA, PBK SA. Pełnił funkcje Wiceprezesa Zarządu Polskiego Banku Przedsiębiorczości, Członka Zarządu i Dyrektora Zarządzającego Departamentu Bankowości Korporacyjnej WestLB Bank Polska SA. Prowadził doradztwo korporacyjne – sektor prywatny i publiczny. Realizował szereg transakcji i projektów w następujących sektorach: gaz i paliwa, energetyka, infrastruktura, transport, telekomunikacja.

Henryk Mucha

Absolwent kierunku zarządzanie i marketing (licencjat) oraz administracja (magisterskie) na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od września 2012 roku pełnił funkcje Dyrektora Sprzedaży Sektora Publicznego w Grupie ATOS Polska. Wcześniej związany miedzy innymi jako Business Development Manager z COMPAREX Poland sp. z o.o., Account Manager z INNOVATION TECHNOLOGY GROUP SA oraz Manager ds. Kluczowych Klientów w WASKO SA. Doświadczony menedżer zorientowany na tworzenie strategii oraz budowanie zespołów sprzedażowych. Zarządzał zespołami sprzedaży, odpowiadał za budowę struktur sprzedażowych oraz realizację planów sprzedaży. Posiada doświadczenie w zarządzaniu przy zastosowaniu strategii, procesów i planów sprzedażowych.

Zobacz także: Lotos unowocześni instalacje produkcji siarki

Zobacz także: Były minister finansów Rosji: ropa może kosztować 16 $

Komentarze