Reklama

Gaz

Zmiany w zarządzie EuRoPol Gazu

  • Fot. www.jsw.pl
    Fot. www.jsw.pl

25 lutego br., Walne Zgromadzenie EuRoPol GAZ SA, spółki zarządzającej polskim odcinkiem gazociągu jamalskiego, powołało, z rekomendacji PGNiG SA, Piotra Tutaka na Prezesa Zarządu Spółki oraz Krzysztofa Rogalę na Drugiego Wiceprezesa Spółki.

Poprzedni Członkowie Zarządu EuRoPol GAZ wcześniej złożyli rezygnacje. 

Piotr Tutak – absolwent Instytutu Nauk Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu administracji publicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim, samorządu terytorialnego na Uniwersytecie Warszawskim oraz zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. W latach 1996 – 2007 pracował na różnych szczeblach w administracji publicznej, m.in. w latach 1998-2000 pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) jako doradca Premiera, w latach 2001 – 2005 w Kancelarii Sejmu był Dyrektorem Biura Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. W latach 2003 – 2016 piastował szereg funkcji nadzorczych oraz zarządczych w spółkach prawa handlowego, m.in. jako: Dyrektor Zarządzający w PKO BP S.A. (2007-2008), Prezes Zarządu spółki eModus S.A. (2008-2010), członek Zarządu, a następnie Prezes Zarządu spółki Pro-Energia sp. z o.o. (2012-2014).

Pan Krzysztof Rogala – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie „Pieniądz i Bankowość” na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1996 – 2006 pracował w firmach z branży leasingowej. W latach 2006 – 2007 zatrudniony w Ministerstwie Gospodarki, gdzie zajmował się sprawami związanymi z dywersyfikacją dostaw nośników energii. W latach 2006 – 2008 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PERN „Przyjaźń” S.A., a w latach 2007-2009 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskie LNG Sp. z o.o. Był ekspertem ds. energetyki, szefem zespołu iTAX w Instytucie Jagiellońskim. Był członkiem Rady Nadzorczej BOŚ, społecznym doradcą Ministra Środowiska, członkiem Zarządu PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. Członek Gabinetu Politycznego Ministra Finansów.

Zobacz także: MAE: To nie koniec rewolucji łupkowej

Zobacz także: Ekspert: Liberalizacja rynku gazu to obniżki cen dla konsumentów

Reklama

Komentarze

    Reklama