Reklama

Chemia

Zmiany w radzie nadzorczej Grupy Azoty

Zarząd Grupy Azoty poinformował, że Ministerstwo Skarbu Państwa odwołało Ewę Lis ze składu Rady Nadzorczej spółki. Nowym członkiem rady został prawnik Przemysław Lis.

Nowopowołany członek Rady Nadzorczej ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Odbył aplikację adwokacką w zielonogórskiej Izbie Adwokackiej oraz Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. W 1994 r. rozpoczął wykonywanie zawodu adwokata.  Pełnił funkcje członka w korporacyjnych gremiach samorządowych jako sędzia sądu dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. 

Przemysław Lis specjalizuje się w prawie kontraktów (w szczególności w kontraktach gospodarczych i budowlanych), jest znawcą problematyki prawnej inwestycji budowalnych, prawa zamówień publicznych, prawa samorządowego, jak również szeroko pojętego prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem sfery penalnej prawa gospodarczego. Jest uznanym na rynku specjalistą w dziedzinie zagadnień prawnych obrotu gospodarczego. Doradza największym spółkom przemysłu utylizacyjnego. Reprezentował Związek Pracodawców Przemysłu Utylizacyjnego w negocjacjach z ARiMR i Ministrem Rolnictwa, jak również w toku kontaktów z Komisją Rolnictwa Sejmu RP 

Skład Rady Nadzorczej Grupy Azoty prezentuje się następująco:

Monika Kacprzyk-Wojdyga - Przewodnicząca

Jacek Obłękowski - Wiceprzewodniczący

Robert Kapka - członek

Tomasz Klikowicz - członek

Artur Kucharski - członek

Przemysław Lis - członek

Marek Mroczkowski - członek

Zbigniew Paprocki - członek

Ryszard Trepczyński - członek 

Zobacz także: Prestiżowe wyróżnienia dla Grupy Azoty

Zobacz także: Akcje CIECH-u podrożały o blisko 170%

Reklama

Komentarze

    Reklama