Reklama

Górnictwo

Zmiany w kierownictwie Wyższego Urzędu Górniczego

 • "Płynne granice na przestrzeni wieków - jak wspominał Brzeziński - budziły w Moskwie od zawsze obawy o własne bezpieczeństwo. Jedyną możliwością by je zapewnić było odsunięcie zagrożeń na dużą odległość."- fot. archiwum własne

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło z dniem 31 maja br. odwołała ze stanowiska Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego Mirosława Koziurę.

Wykonywanie obowiązków Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do czasu powołania Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego powierzyła, z dniem 1 czerwca br., wiceprezesowi WUG - Piotrowi Wojtacha.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego oraz dyrektorzy okręgowych i specjalistycznych urzędów górniczych sprawują nadzór i kontrolę nad ruchem zakładów górniczych w zakresie:

 • bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 • bezpieczeństwa pożarowego, 
 • ratownictwa górniczego,
 • gospodarki złożami kopalin w procesie ich wydobywania, 
 • ochrony środowiska, 
 • zapobiegania szkodom, 
 • budowy i likwidacji zakładu górniczego, w tym rekultywacji gruntów po działalności górniczej.

Nadzorem i kontrolą WUG objęte są:

 • podziemne zakłady górnicze wydobywające węgiel kamienny, rudy miedzi, rudy cynku i ołowiu, sól, surowce mineralne, 
 • odkrywkowe zakłady górnicze wydobywające węgiel brunatny, surowce skalne i inne kopaliny, 
 • otworowe zakłady górnicze wydobywające ropę naftową, gaz ziemny, sól, siarkę, solanki, wody lecznicze i termalne, 
 • zakłady górnicze prowadzące podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji,
 • zakłady górnicze prowadzące podziemne składowanie odpadów, 
 • zakłady wykonujące roboty geologiczne i prowadzące poszukiwania za metanem z pokładów węgla,
 • zakłady wykonujące roboty podziemne z zastosowaniem techniki górniczej, 
 • zakłady wykonujące zlecone roboty w ruchu zakładów górniczych, 
 • podmioty zawodowo trudniące się ratownictwem górniczym.

Zobacz także: Sojusznik PiS w PE chce zaostrzenia polityki klimatycznej

Zobacz także: JSW przygotowuje się do redukcji zatrudnienia

Komentarze