Reklama

Ropa

Zarząd PERN porozumiał się ze związkami zawodowymi

Fot. altotemi/Flickr.com
Fot. altotemi/Flickr.com

W dniu 21 września Związki Zawodowe działające w PERN S.A. oraz przedstawiciele Zarządu Spółki porozumieli się w sprawie projektu protokołu dodatkowego do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Sukces negocjacji oznacza także, iż treść Porozumienia Społecznego będzie mogła wejść w życie. Treść Porozumienia Społecznego parafowano 28 sierpnia 2017 r. Przypomnijmy, że Porozumienie Społeczne było kluczowe zarówno dla Pracodawcy, jak i Związków Zawodowych, bowiem określa  prawa pracowników PERN w związku z połączeniem z OLPP.

Rozmowy o zmianach w ZUZP trwały w Spółce od lipca 2017 roku. Aby zmiany do ZUZP weszły w życie, protokół dodatkowy musi zostać zarejestrowany przez Państwową Inspekcję Pracy. Muszą także zostać zmienione  indywidualne stosunki pracy.

Zobacz także: PERN: do 2020 r. podwojenie pojemności Terminala Naftowego w Gdańsku

Intencją obu Stron było przede wszystkim odniesienie układu zbiorowego do obecnych realiów rynkowych m.in. poprzez usunięcie z jego treści nieaktualnych bądź anachronicznych postanowień.

Najważniejsze zmiany w projekcie ZUZP to:

  • Przekształcenie dodatku za staż pracy w stały dodatek do wynagrodzenia zasadniczego
  • „Wykup” nagrody jubileuszowej od wszystkich uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w projekcie ZUZP
  • Włączenie do wynagrodzenia zasadniczego 20 % premii regulaminowej 
  • Zwiększenie środków na mechanizmy premiowe funkcjonujące w Spółce

Konsekwencją wejścia w życie zmian w ZUZP, co nastąpi po jego zawarciu i zarejestrowaniu,  jest konieczność zmian umów o pracę,  w oparciu o porozumienia pomiędzy Pracownikami a Pracodawcą.

Zobacz także: Wiceprezes PERN dla Energetyka24: Podtrzymujemy plany rozbudowy terminalu naftowego w Gdańsku

kn/PERN

Komentarze