Reklama

Ropa

Zarząd Lotos uchwalił propozycję wypłaty dywidendy

Fot. Lotos
Fot. Lotos

Zarząd Grupy LOTOS S.A. podjął dziś uchwałę w sprawie propozycji podziału zysku netto spółki za 2016 rok, przeznaczając kwotę w wysokości 184 873 362 zł na wypłatę dywidendy. Oznacza, to że proponowana dywidenda na jedną akcję spółki wynosi 1 zł brutto.

Jednocześnie Zarząd Grupy LOTOS S.A. zaproponował ustalenie dnia 12 września 2017 roku jako dnia dywidendy oraz dnia 29 września 2017 roku jako dnia wypłaty dywidendy.

Powyższa propozycja wraz z uzasadnieniem zostanie przedłożona Radzie Nadzorczej, a następnie Walnemu Zgromadzeniu spółki. 

Ostateczna decyzja w zakresie wypłaty dywidendy zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdzające sprawozdanie finansowe spółki za ubiegły rok. 

Warto przypomnieć, że ostatnim razem LOTOS wypłacił dywidendę w 2007 roku.  

Zobacz także: Wzrosła kwietniowa marża Lotosu

kn/Lotos

Komentarze