Reklama

Górnictwo

Zarząd KHW przedstawia efekty restrukturyzacji

  • Ilustracja: Airbus Defence and Space
    Ilustracja: Airbus Defence and Space

Podczas comiesięcznego spotkania z organizacjami związkowymi zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego przedstawił efekty realizacji pierwszego etapu programu naprawczego. W roku 2016 ma on przynieść zmniejszenie kosztów o 540 mln zł i zwiększenie przychodów o 50 mln zł.

Do najważniejszych skutków działań restrukturyzacyjnych należą: przekazanie do SRK  ruchu Mysłowice, ruchu Boże Dary i - na kolejnym etapie - pozostałej jego części, ograniczenie zatrudnienia (urlopy górnicze, odprawy, PDO) o blisko 2 300 osób (z czego 1203 pracowników przeszło do SRK), zmniejszenie zatrudnienia w Biurze Zarządu o 20%, sprzedaż ZEC SA  i działania związane z innymi spółkami zależnymi, uzyskanie nowego harmonogramu wykupu obligacji zabezpieczonych, sprawniejsze regulowanie kwestii związanych z ubezpieczeniami, przejmowanie przez pracowników kopalń robót zlecanych dotychczas firmom zewnętrznym, intensyfikacja odzysku i regeneracji materiałów, zagospodarowanie i wykorzystanie majątku likwidowanych ruchów oraz zwiększeniae przychodów ze sprzedaży metanu.

Artur Trzeciakowski, wiceprezes ds. ekonomiki i finansów, podkreślał, iż spółka - tak jak niemal wszystkie duże firmy - działa w układzie kolejnych kredytów. Ważnym jest jednak, aby zachowywała płynność, zdolność do regulowania swoich zobowiązań.  

Kwestię zleceń na usługi wykonywane przez firmy zewnętrzne omawiał szerzej prezes Zygmunt Łukaszczyk. Wskazywał, że mówić można o tendencji zmniejszania w oparciu o dłuższe okresy. Ponadto sytuacja na poszczególnych kopalniach przedstawia się różnie – zależnie od potrzeb, jakie w nich występują. Generalnie nie chodzi o całkowite odejście od usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne, lecz o to by korzystać z nich tam gdzie jest to rzeczywiście nieodzowne oraz tam, gdzie nie stajemy wobec firm monopolizujących jakieś działania.

Prezes Łukaszczyk przypomniał też przekazaną w czwartek, 22 października br. przez premier Ewę Kopacz wiadomość o przyjętej przez Radę Ministrów uchwale pozwalającej Ministrowi Skarbu Państwa na przekazanie 100 procent akcji KHW SA do  jednoosobowej spółki specjalnego przeznaczenia, należącej do Skarbu Państwa. Ruchem kolejnym ma być wejście inwestora z energetyki do tej spółki dla dofinansowania jej. 

Przechodząc do tematów bieżących związkowcy zwracali uwagę na wciąż za dużą ilość prac, które trzeba wykonywać ręcznie, głównie przy transporcie materiałów. Podjęto też kwestię przeglądu aparatów ucieczkowych oraz przetargów na ich zakup. 

Zobacz także: Górnictwo i elektroenergetyka priorytetami nowego rządu

Zobacz także: Prezes Kompanii Węglowej złożył rezygnację

Reklama

Komentarze

    Reklama