Reklama

Portal o energetyce

Zarząd KGHM porozumiał się ze związkiem zawodowym

Fot. KGHM
Fot. KGHM

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. i Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego zawarły porozumienie, które kończy trwający od 11 kwietnia br. spór zbiorowy.

"Podpisane porozumienie kończy wielomiesięczne, trudne rozmowy, które umożliwiły uzyskać satysfakcjonujący dla obu stron kompromis. Chciałbym podziękować naszym partnerom społecznym za profesjonalizm i zaangażowanie. Wypracowaliśmy rozwiązania, które pozwalają z optymizmem patrzeć na przyszłość KGHM. Dialog ze stroną społeczną jest jednym z priorytetów dla władz spółki" – powiedział Andrzej Zbróg, dyrektor naczelny ds. zarządzania strategicznego, KGHM Polska Miedź S.A.

Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego i Pracodawca uzgodniły, że w I kwartale 2018 r. strony ZUZP podejmą rokowania w celu wypracowania sposobu zminimalizowania negatywnych skutków wynikających z funkcjonowania podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz zamrożenia podstawowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe zapisy porozumienia dotyczą między innymi przeszeregowań pracowników, uporządkowania systemu premiowego oraz potencjalnej możliwości rozszerzania Pracowniczego Programu Emerytalnego na spółki Grupy Kapitałowej KGHM.

kn/KGHM

Komentarze