Reklama

Elektroenergetyka

Zarząd Energi rekomenduje przeznaczyć 10% zysku na wypłatę dywidendy

Fot. Energa
Fot. Energa

Zarząd Energa SA zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 0,19 zł za akcję, czyli 10 proc. zysku netto za 2016 rok.

Propozycja wypłaty dywidendy jest wynikiem analizy sytuacji finansowej Energi, obserwacji zmieniającego się otoczenia rynkowo-regulacyjnego oraz uwzględnia bieżące i planowane inwestycje Grupy. W ocenie Energi, jej realizacja nie wpłynie negatywnie na sytuację finansowo-płynnościową Grupy, ani na możliwość realizacji jej bieżących planów inwestycyjnych oraz strategii rozwoju.

Zysk netto Energi za 2016 rok wyniósł 783 542 643,96 zł. Zarząd Energa SA rekomenduje, aby na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć 10 proc. zysku, czyli 78 672 751,66 zł, natomiast pozostałe 90 proc. zysku, czyli 704 869 892,30 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Zobacz także: Udany I kwartał 2017 r. dla Grupy Energa

Energa, zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jest zobowiązana do tworzenia kapitału zapasowego i przeznaczenia na niego co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki nie osiągnie on jednej trzeciej kapitału zakładowego (w przypadku Energi jest to kwota 1 507 204 294,96 zł). Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, wynosi on 728 047 318,80 zł, tj. 16,1% kapitału zakładowego, zaś po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku, osiągnie poziom 1 432 917 211,10 zł, tj. 31,7% kapitału zakładowego (tj. 95,1% wymaganej kwoty).

Zobacz także: Grupa Energa zamierza „inwestować w przyszłość”

kn/Energa

Reklama

Komentarze

    Reklama