Reklama

Chemia

Zarząd CIECH-u zwołał NWZ

Zarząd CIECH-u, działając na żądanie jednego z akcjonariuszy, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki. Odbędzie się ono 7 marca br. i zostanie poświęcone przeprowadzeniu zmian w radzie nadzorczej.

Podmiotem, który wystąpił z żądaniem zwołania NWZ jest spółka KI Chemistry, zależna od Kulczyk Investments, która w czerwcu 2014 roku nabyła 26,95 mln akcji CIECH-u, stanowiących 51,14% udziałów w głosach na walnym zgromadzeniu.

Porządek obraz NWZ:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.

6.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zobacz także: Ekspert: Obiekty chemiczne wymagają specjalnej ochrony

Zobacz także: Grupa Azoty ZAK powołała Radę Innowacyjności

Reklama

Komentarze

    Reklama