Reklama

Gaz

Zakończono konsultację regulaminu kluczowej procedury ws. Baltic Pipe

6 stycznia 2017 roku promotorzy projektu Baltic Pipe, tj. operatorzy polskiego i duńskiego systemu przesyłowego (Gaz-System i Energinet.dk) zakończyli konsultacje Regulaminu Wiążącej Procedury Open Season dla tejże inwestycji.

Procedura Open Season jest planowana do przeprowadzenia w 2017 roku. Obecnie promotorzy prowadzą uzgodnienia w zakresie uzyskanych uwag do dokumentów procedury. Następnie przygotowane zostaną dokumenty, które będą przedmiotem konsultacji z organami regulacyjnymi w Danii i w Polsce. 

Uruchomienie procedury Open Season dla projektu Baltic Pipe jest uzależnione od przeprowadzonych uzgodnień z urzędami w Polsce i w Danii.

Procedura Open Season ma na celu umożliwienie uczestnikom rynku przedstawienie właściwym operatorom sieci przesyłowych pozytywnych sygnałów inwestycyjnych, niezbędnych do realizacji Projektu Baltic Pipe, zapewniając przejrzystość i równe traktowanie wszystkich uczestników. Procedura rozpoczęła się w grudniu 2016 r., począwszy od konsultacji rynkowych Regulaminu, i potrwa do drugiej połowy 2017 r., kończąc się zawarciem umów przesyłowych, które będą podlegały warunkom zawieszającym. 

Gazociąg Baltic Pipe miałby połączyć systemy gazowe Polski i Danii do 2022 r. Jego przepustowość może wynieść od 7,5 do 10 mld m3 surowca rocznie.

Zobacz także: Firmy z okupowanego Krymu pomogą w realizacji Nord Stream II

Reklama

Komentarze

    Reklama