Reklama

Elektroenergetyka

Wzrosła średnia cena energii elektrycznej

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, Prezes URE poinformował, że w III kwartale 2015 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 172,75 zł/MWh. W stosunku kw/kw odnotowano zatem wzrost o 2,56 zł.

Algorytm obliczania średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w III kwartale 2015 r. obejmował sprzedaż energii elektrycznej (wolumen sprzedaży oraz wartość sprzedanej energii) realizowaną przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej, tj. do spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych oraz na giełdę energii.

Sprzedaż energii elektrycznej na rynek bilansujący nie została uwzględniona w algorytmie wyznaczania ceny ze względu na techniczny charakter tego segmentu rynku. 

W przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapitałowychdo wyliczenia ceny został wzięty pod uwagę wolumen sprzedaży energii elektrycznej i wartość jej sprzedaży do spółek obrotu poza grupę kapitałową oraz na giełdę energii.

Zobacz także: Morawiecki potwierdza: Naimski obejmie nadzór nad operatorami

Zobacz także: MŚ: będziemy walczyć korzystny kształt polityki klimatycznej UE

Reklama

Komentarze

    Reklama