Reklama

Elektroenergetyka

Współpraca Energi i Politechniki Gdańskiej na rzecz innowacji

Fot. Energa
Fot. Energa

Prace nad własną baterią, inteligentnymi licznikami i pionowymi siłowniami wiatrowymi zapowiedział prezes Zarządu Energa SA Daniel Obajtek podczas konferencji poświęconej innowacjom. Spółka powołała dedykowaną jednostkę badawczo-rozwojową, która na terenie Politechniki Gdańskiej będzie rozwijać nowe technologie. „To wzorowy przykład współpracy między nauką i biznesem” – stwierdził rektor Politechniki Gdańskiej.

Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya (CBRF) będzie głównym narzędziem realizacji Strategii Innowacji przyjętej przez Energę na lata 2017-2020 z perspektywą 2025+. Energa jest jedną z pierwszych grup elektroenergetycznych w Polsce, która utworzyła taką jednostkę.  Będzie ona zlokalizowana w LINTE^2 – unikalnym w skali europejskiej, najnowocześniejszym laboratorium elektroenergetycznym w Polsce, przy Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

„Powołane przez nas Centrum im. Faradaya oraz współpraca z Politechniką Gdańską zmienią oblicze naszej Grupy i uczelni. Wspólnie stworzymy wzorową platformę współpracy nauki i przemysłu oraz centrum kompetencji innowacyjnych dla całej Grupy Energa wykorzystując polską technologię oraz polską myśl techniczną. W kręgu naszego zainteresowania leżą m.in. prace, dzięki którym możemy stworzyć prototypy baterii, inteligentnych liczników czy pionowych turbin wiatrowych, które są o wiele mniej uciążliwe niż te tradycyjne” – mówił podczas spotkania Daniel Obajtek, prezes Energa SA.

Zobacz także: Energa, Hitachi i PSE zbudują największy w Polsce magazyn energii

„Przyjęcie Strategii Innowacji to realizacja strategii rządu oraz polityki Ministerstwa Energii w obszarze rozwoju innowacji energetycznych. Innowacje są jednym z filarów przyjętej w 2016 r. przez rząd Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dzisiejsze spotkanie jest dowodem na to, że realizujemy nasze zapowiedzi. Energa będzie rozwijała projekty badawczo-rozwojowe wspierające core-biznes – dodała Alicja Barbara Klimiuk, wiceprezes Zarządu Energa SA ds. operacyjnych.

Energa z naukowcami i biznesem

CBRF będzie miejscem współpracy i wymiany wiedzy między środowiskami naukowymi, a przemysłem, dlatego wybrano wyjątkową lokalizację. Znajduje się ona w budynku supernowoczesnego laboratorium LINTE^2 na Politechnice Gdańskiej.  Wykonywane są tam m.in. badania inteligentnych sieci elektroenergetycznych, nowych usług sieciowych. W laboratorium można dokonywać analiz związanych z ładowaniem i użytkowaniem pojazdów elektrycznych oraz ich integracją z systemem elektroenergetycznym.

„To wzorcowy przykład współpracy pomiędzy biznesem i nauką” – mówił prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej. „Zadania, które możemy razem z Energą realizować w naszym laboratorium trudno przecenić. To unikalne miejsce w skali światowej i z Energą wkraczamy tu właśnie na drogę przyspieszonego rozwoju współpracy.

Zobacz także: Grupa Energa zamierza „inwestować w przyszłość”

Do zadań CBRF będzie należała także m.in.: współpraca ze spółkami z Grupy w obszarze B+R+I i realizacja projektów badawczo-rozwojowych na rzecz Grupy Energa. CBRF ma inicjować projekty w obszarze B+R+I i pozyskiwać pieniądze na działalność badawczo-rozwojową od podmiotów zewnętrznych. Centrum będzie działać w modelu otwartych innowacji, wykorzystując potencjał partnerstw z podmiotami zewnętrznymi: start-upami, uniwersytetami, jednostkami badawczymi, etc.

Większe nakłady na badania i rozwój

Grupa ENERGA zamierza przeznaczyć na B+R w najbliższych latach średniorocznie 2 % CAPEX (ok. 40 mln PLN). Środki te przeznaczone zostaną na współpracę ze start-upami, uniwersytetami, jednostkami badawczymi oraz na własne projekty badawczo-rozwojowe. Powołanie CBRF pozwoli zaoszczędzić w optymalnym przypadku ok. 2,3 mln zł rocznie z tytułu samej ulgi na B+R. Strategia Innowacji zakłada, że poziom wydatków na B+R/EDITDA ma wzrosnąć do poziomu 1,5 % w roku 2020 aby osiągnąć poziom 2,5 % w roku 2025.

„Strategia Innowacji Grupy Energa na lata 2017-2020 z perspektywą 2025+” jest elementem nowej Polityki Badawczo-Rozwojowej i Innowacyjności (B+R+I) w Grupie Energa. Celem Polityki jest określenie wspólnych dla Grupy zasad zarządzania procesem badawczo-rozwojowym oraz wdrożenie modelu operacyjnego innowacji, mającego przynieść w najbliższych latach istotny wzrost wartości Grupy.

Zobacz także: Nowa aplikacja internetowa dla klientów Energa

Pięć filarów innowacji

Proces rozwoju Grupy opierał się będzie na pięciu filarach.

 • rozwój niezawodnej sieci dystrybucyjnej;
 • świadczenie usług wspomagających sprzedaż energii elektrycznej swoim odbiorcom w obszarze zarządzania dostawami i użytkowania energią;
 • rozwój mocy produkcyjnych energii elektrycznej, w tym kogeneracja;
 • wdrażanie innowacyjnych metod zarządzania majątkiem Grupy w oparciu o innowacyjne technologie oraz rozwiązania informatyczne, celem efektywnego wykorzystania zasobów lokalnych oraz nabycia know how w obszarze nowych technologii energetycznych;
 • ostatni priorytet określa zasady prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Będą realizowane na zasadach „joint venture” oraz „in kind” ( bezgotówkowo), nad nowymi technologiami, które mogą przyczynić się do poprawy funkcjonowania Grupy i regionu Pomorza w przyszłości.

Powołane Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya będzie realizowało w praktyce cele Strategii i Polityki B+R+I. Działania badawczo-rozwojowe prowadzone głównie przez CBRF dotyczą, m.in.:

 • inteligentnych sieci;
 • magazynowania energii i stabilizacji sieci;
 • usług systemowych dla operatorów sieciowych;
 • zwiększenia elastyczności i efektywności wytwarzania energii;
 • rozwoju systemów diagnostycznych.

Każda innowacja musi być uzasadniona ekonomicznie

Innowacyjne pomysły będą przechodziły przez sito oceny. W pierwszym kroku oceniana będzie spójność inicjatywy z celami strategicznymi Grupy Energa, następnie z udziałem Rady Naukowo-Technicznej ds. Innowacji zostanie dokonana ocena realności technicznej pomysłu. Kolejnym krokiem będzie ocena potencjału ekonomicznego projektu (tj. jego zdolności do powiększenia przychodów lub ograniczenia kosztów). Pomysły, które pozytywnie przejdą powyższą selekcję trafią do Centrum Badawczo-Rozwojowego im. M. Faradaya. Zostanie dla nich przeprowadzona dokładna analiza wykonalności przed podjęciem decyzji o realizacji projektu.

Zobacz także: Energa stawia na młode polskie start-up’y

 

Reklama

Komentarze

  Reklama