Reklama

Elektroenergetyka

Wiceprezes Energi członkiem Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska

Fot. Energa
Fot. Energa

We wtorek powołany został nowy zarząd Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska. Jednym z jego członków została Alicja Barbara Klimiuk, wiceprezes ds. operacyjnych Energa SA.

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska to organizacja promująca i wspierająca innowacyjne polskie technologie z zakresu obu branż. W ramach swojej działalności statutowej m.in. współpracuje z organami administracji państwowej oraz podmiotami społecznymi i gospodarczymi z sektorów energetyki oraz ochrony środowiska. Prowadzi wymianę doświadczeń z izbami przemysłowo-handlowymi i organizacjami samorządowymi zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. Ważnym działaniem IGEiOŚ jest również bank informacji, zawierający m. in. dane gospodarcze i finansowe niezbędne w działalności członków izby (skupia obecnie przeszło 100 firm z obu branż). W tym roku organizacja świętuje jubileusz 25 lat istnienia.

16 maja walne zgromadzenie izby powołało nowy zarząd IGEiOŚ. W jego skład weszła Alicja Barbara Klimiuk, wiceprezes ds. operacyjnych Energa SA. Funkcję członka zarządu izby sprawować będzie przez trzyletnią kadencję.

Zobacz także: Filip Grzegorczyk prezesem Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska

,,Polska energetyka i sektor ochrony środowiska stoją w tej chwili przed wielkimi wyzwaniami, związanymi m. in. z planowanymi regulacjami unijnymi. Jednocześnie jednak wyzwania te mogą stać się szansą na rozwój polskiej gospodarki, jeśli tylko właściwie wykorzystamy potencjał obu branż. Chciałabym, aby izba była silnym partnerem dla władz krajowych w realizowaniu tego celu, w budowaniu lepszych rozwiązań prawnych i przeciwdziałaniu niesprzyjającym trendom" – mówi.

Alicja Barbara Klimiuk funkcję wiceprezesa zarządu Energa SA pełni od marca 2017 roku. Ze spółką związana była już wcześniej, jako prezes zarządu w latach 2006-2007. Z sukcesem nadzorowała wówczas proces wydzielenia w strukturze Grupy Kapitałowej Energa operatora systemu dystrybucyjnego, utworzenia spółki obrotu energii elektrycznej oraz restrukturyzację spółek zależnych. W latach 1992-1998 sprawowała funkcję wiceprezydenta Suwałk, a w latach 1998 – 2006 prezesa i wiceprezesa Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Prowadziła własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa inwestycyjnego i konsultowania raportów oddziaływania środowiskowego. Od 2014 roku pracowała jako dyrektor Centrum Transferu Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. W toku kariery zawodowej zasiadała w radach nadzorczych Towarowej Giełdy Energii SA w Warszawie, Zespołu Elektrowni Ostrołęka SA oraz spółki Cergia Energetyka Toruńska SA. Alicja Barbara Klimiuk jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Podyplomowych Studiów Menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Controllingu w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem prowadzonych przez UG.

Na prezesa zarządu IGEiOŚ walne zgromadzenie wybrało Filipa Grzegorczyka, prezesa Grupy Tauron.
 

Reklama

Komentarze

    Reklama