Reklama

Portal o energetyce

Wiceminister Kurtyka na posiedzeniu Rady UE ds. energii

Wzmocnienie przejrzystości umów międzyrządowych w dziedzinie energii, bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i nowa architektura rynku energii elektrycznej to główne tematy posiedzenia Rady UE ds. Energii, w którym wziął udział wiceminister energii Michał Kurtyka. Spotkanie odbyło się 6 czerwca 2016 r. w Luksemburgu.

Posiedzenie Ministrów UE ds. Energii było poświęcone w szczególności dyskusji na tematów dwóch projektów legislacyjnych dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego, które stanowią jedne z kluczowych elementów budowanej Unii Energetycznej i wchodzą w skład tzw. pakietu zimowego, opublikowanego przez Komisję Europejską w lutym br. Rada przyjęła tzw. ogólne podejście w sprawie projektu nowelizacji Decyzji PE i Rady dot. ustanowienia mechanizmu wymiany informacji w odniesieniu do umów międzyrządowych w dziedzinie energii między państwami członkowskimi a państwami trzecimi. (tzw. Decyzja IGA, nr 994/2012). "To porozumienie wieńczy kilka miesięcy bardzo trudnych prac, w których Polska odgrywała aktywną rolę. Od samego początku mówiliśmy, że popieramy ambitne stanowisko Komisji Europejskiej w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa dostaw gazu" – podkreślił wiceminister Kurtyka. 

Podczas dyskusji poświęconej projektowi nowelizacji Rozporządzenia PE i Rady dot. środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego (tzw. Rozporządzenie SoS, nr 994/2010), Wiceminister Kurtyka wezwał w imieniu Polski do wzmocnienia współpracy regionalnej i solidarności pomiędzy państwami członkowskimi oraz zwiększenia przejrzystości na rynku gazu, zgodnie z wytycznymi Rady Europejskiej. Zaznaczył ponadto, że jedynie rozwiązania na poziomie regionalnym i europejskim mogą wzmocnić pozycję poszczególnych państw członkowskich w dialogu z dostawcami gazu ziemnego z państw trzecich, a wprowadzenie zasady solidarności stworzy system realnego wsparcia w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Dodatkowo, Ministrowie UE ds. Energii mieli okazję do wymiany poglądów na temat architektury rynku energii elektrycznej i współpracy regionalnej w kontekście dalszych prac nad wdrożeniem Unii Energetycznej oraz planowanej na jesień br. publikacji pakietu Komisji Europejskiej ws. nowego modelu rynku energii elektrycznej UE. 

Zobacz także: Prezydent RP z wizytą w Danii. "Rozmowy o Baltic Pipe"

Zobacz także: EUSpace16: obrazy radarowe do monitorowania rurociągów

Komentarze