Reklama

Górnictwo

Wiceminister gospodarki potwierdza, że rola węgla będzie coraz mniejsza

  • fot. www.media.tauron.pl
    fot. www.media.tauron.pl

W dniach 14 – 16 października w Rzeszowie odbył się kongres Eco Energy Summit 2015. W trzydniowym cyklu debat o przyszłości polskiej energetyki wzięli udział związani z branżą ministrowie, eksperci i menedżerowie największych firm. Podczas jednego z paneli wiceszef resortu gospodarki, Jerzy Pietrewicz, potwierdził, że w perspektywie najbliższych dekad znaczenie węgla będzie stopniowo ulegało zmniejszeniu - na rzecz atomu oraz OZE.

Wiceminister podkreślił konieczność transformacji polskiej energetyki i całej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym: „Podjęcie dalszych działań w obszarze poprawy efektywności energetycznej, w tym wzrost inwestycji w nowoczesne, energooszczędne technologie oraz produkty, będzie miało istotny wpływ na poprawę konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwo energetyczne”.

Jerzy Pietrewicz zwrócił także uwagę, że w jego opinii osiągnęliśmy już istotny postęp w zakresie poprawy efektywności energetycznej i zmniejszania energochłonności gospodarki: „Poprawa w tym zakresie należy do priorytetów realizowanej „Polityki energetycznej Polski do 2030 r.” Potencjał poprawy według przeprowadzonych analiz wynosi co najmniej 30 proc. obecnego zapotrzebowania. Szczególnie widoczny jest on w budownictwie odpowiadającym za ok. 40 proc. popytu na energię pierwotną” – mówił. Sekretarz stanu w MG zaznaczył również, że węgiel kamienny i brunatny pozostaną podstawowymi paliwami dla energetyki, choć ich udział będzie spada: „Wzrastać będzie natomiast znaczenie odnawialnych źródeł energii i energetyki jądrowej” – skonstatował.

Przypomnijmy, że opublikowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt  „Polityki energetycznej Polski do 2050 roku” zakłada, że w perspektywie najbliższych 35 lat będziemy obserwować spadek udziału węgla kamiennego zarówno w zaspokajaniu popytu na energię pierwotną - z 42% do 28%, jak i w krajowym miksie energetycznym – z 57% do 33%. Zgodnie z prognozami zawartymi w dokumencie, stopniowo będzie także maleć rola węgla brunatnego - w 2050 roku zaledwie 5% (wobec 29% dziś) energii elektrycznej produkować będą dobiegające końca eksploatacji ostatnie bloki opalane tym rodzajem paliwa.

Zobacz także: Afera Volkswagena: Polska szansa na renegocjację pakietu klimatycznego?

Zobacz także: Dotychczasowi akcjonariusze Bogdanki chcą sprzedać swoje udziały Enei

Reklama

Komentarze

    Reklama