Warsewicz, PKP Cargo dla E24: Rozpoczynamy debatę o zmianie sposobu zasilania

7 marca 2019, 12:07
czesław-warsewicz
Fot.: PKP Cargo

Spółka PKP Energetyka przystąpiła w 21 lutego do klastra Luxtorpeda 2.0. Z tej okazji serwis Energetyka24 przeprowadził wywiad z prezesem PKP Cargo Czesławem Warsewiczem - przewodniczącym rady klastra - o wadze tego wydarzenia.

Jakub Wiech: Panie Prezesie, jakie znaczenie ma to wydarzenie dla rynku kolejowego w Polsce?

Czesław Warsewicz, Prezes PKP Cargo: Rozpoczynamy debatę o zasadności, potrzebie i korzyściach zmiany sposobu zasilania z prądu stałego na prąd zmienny. Jako klaster Luxtorpeda 2.0, który jest centrum myśli strategicznej, podejmujemy tematy, które są istotne dla całego kraju. Jednym z kierunków takiego strategicznego myślenia jest debata nad zmianami w zasilaniu kolei w energię elektryczną.

Zmiana systemu zasilania wpisuje się w szerszą strategię z zakresu bezpieczeństwa energetycznego, która wdrażana jest teraz w Polsce. Mając na uwadze ceny energii, mając na uwadze to, że ten koszt nie będzie się zmniejszał, należy patrzeć uważnie także w kierunku alternatywnych źródeł energii, ale i na zmniejszanie jej konsumpcji przez pojazdy trakcyjne.

Jak w tych planach pomóc mogą polskie spółki sektora elektroenergetycznego?

Warto tu wskazać takie kwestie, jak na przykład rekuperacja czy magazynowanie energii, ale podobnych wyzwań dotyczących energii jest dużo. Synergia użytkowników i producentów jest potrzebna zarówno na poziomie legislacyjnym, jak i operacyjnym i technologicznym. Sprawy energii są oczywiście także ważnym elementem w debacie na temat wzrostu gospodarczego Polski.

Wspomniał pan o kwestiach legislacyjnych. Jak rząd może zadziałać, by wesprzeć starania PKP Cargo?

Wskazać tu można wspomnianą już kwestię rekuperacji, czyli zwrotu energii do systemu. Sprawa ta musi być – w sensie legislacyjnym - rozwiązana. Tutaj państwo powinno wykazać się inicjatywą i jak najszybciej zakończyć działania legislacyjne. Przyniesie to bowiem wymierną korzyść dla użytkowników.

Dziękuję za rozmowę.

KomentarzeLiczba komentarzy: 1
Cesarz Austrii
piątek, 8 marca 2019, 16:09

Na początek powstanie sieć trakcyjna 15kV 162/3Hz. Infrastruktura energetyczna powinna mieć możliwość szybkiej adaptacji z 15kV 162/3Hz na 25kV 50Hz. lub 3kV DC ( może być i taka opcja jak 25kV nie zadziała ). Pod siecią trakcyjną 15kV 162/3Hz będzie zbudowana kolej obsługująca budowę Centralnego Portu Lotniczego. Kolej ta będzie między Warszawą a Łodzią (KDP) i połączona będzie z Koleją Wiedeńską tak, żeby na dwocu kolejowym KDP mógł się zatrzymywać EN/Nightjet Chopin Warszawa Wachodnia - Wiedeń Główny oraz EC/Railjet Sobieski Gdynia - Wiedeń Główny.

Tweets Energetyka24