TGE: Obrót na Rynku Dnia Bieżącego przekroczył 200 tys. MWh

4 września 2020, 10:44
29725800403_ab7881b26d_c
Fot. Clint Mason / Flickr
Energetyka24
Energetyka24

Sierpień był drugim najlepszym miesiącem w historii obrotów na Rynku Dnia Bieżącego. Już po raz trzeci w tym roku obrót na RDB przekroczył 200 tys. MWh.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w sierpniu 2020 roku 15 153 317 MWh, co oznacza spadek o 28,6 proc. w stosunku do sierpnia 2019 roku. Wolumen obrotu na Rynku Dnia Bieżącego w sierpniu wyniósł 222 123 MWh i jest to drugi najlepszy wynik miesięczny w historii notowań na RDB. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w sierpniu na poziomie 233,95 zł/MWh i jest to wzrost o 11,95 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2021 (BASE_Y-21) wyniosła w sierpniu 230,21 zł/MWh, co stanowi spadek o 9,46 zł/MWh względem analogicznej ceny z lipca br.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w sierpniu transakcje o wolumenie 9 282 157 MWh. Oznacza to spadek r/r o 37,7 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła w sierpniu 39,09 zł/MWh i jest to wzrost o 9,16 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2021 (GAS_BASE_Y-21) wyniosła w sierpniu 66,69 zł/MWh, czyli o 1,56 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w lipcu bieżącego roku.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w sierpniu 2 095 492 MWh, co stanowi wzrost r/r o 35,0 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 141,76 zł/MWh i oznacza to wzrost o 13,85 zł/MWh względem lipca bieżącego roku.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalał w sierpniu o 90,0 proc. r/r, do poziomu 7 073 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 1797,94 zł/toe (wzrost względem lipca br. o 2,59 zł/toe).

Gwarancje pochodzenia

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 698 993 MWh, co stanowi spadek o 20,9 proc. r/r. Średnia ważona cena wyniosła 1,49 zł/MWh i jest to wzrost o 0,03 zł/MWh w stosunku do lipca.

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24