MK: Poważne opóźnienia w budowie elektrowni jądrowej. Winny inwestor

11 stycznia 2021, 09:35
nuclear-power-plant-70893_1920
Fot. Pixabay

Administracja rządowa i inne instytucje terminowo realizują program energetyki jądrowej, poważne opóźnienia w realizacji harmonogramu wystąpiły po stronie inwestora - stwierdza Ministerstwo Klimatu w opublikowanym w piątek sprawozdaniu z realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ) za lata 2016–2019.

W piątek w Monitorze Polskim ukazało się Obwieszczenie ministra klimatu i środowiska z 19 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej za lata 2016–2019. Sprawozdanie zostało przygotowane przez Ministerstwo Klimatu.

Jak napisano w sprawozdaniu z realizacji PPEJ "wystąpiły poważne opóźnienia w realizacji harmonogramu przedstawionego przez Inwestora (...) po stronie inwestora. Żadne z przewidzianych do realizacji w objętym sprawdzaniem terminie działań nie zostało wykonane zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz upływem czasu objętym sprawozdaniem". Jednocześnie stwierdzono, że "administracja rządowa i inne instytucje realizują swoje zadania terminowo, zgodnie z harmonogramem".

Wskazano też, że z uwagi na opóźnienia "dalsza realizacja Programu PEJ wymaga zdynamizowania jego realizacji". "Do tego niezbędne jest jednak podjęcie decyzji przesądzającej o rozwoju energetyki jądrowej. Działania MK (Ministerstwa Klimatu) powinny być ukierunkowane na ten cel" - podkreślono. Jak dodano, "po jej podjęciu należy przeanalizować obecny system wdrażania projektu i dokonać zmian w sposobie jego realizacji, szczególnie po stronie Inwestora".

Za przygotowanie procesu inwestycyjnego odpowiada spółka PGE EJ1. Obecnie 70 proc. udziałów w PGE EJ1 ma PGE, a po 10 proc. Enea, KGHM i Tauron. W październiku ub.r. Skarb Państwa i właściciele spółki PGE EJ1 podpisali list intencyjny dotyczący nabycia przez państwo 100 proc. udziałów w spółce do końca 2020 r.

image

 

"Spółka celowa PGE EJ1 odpowiedzialna za bezpośrednie przygotowanie procesu inwestycyjnego, przeprowadzenie badań lokalizacyjnych i środowiskowych w celu wskazania lokalizacji przyszłej elektrowni jądrowej oraz za uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji warunkujących budowę EJ. Docelowo, PGE EJ1 ma pełnić rolę operatora EJ, tym samym musi wypełnić określone wymagania w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i uzyskać odpowiednie zezwolenia wydawane przez krajowy dozór jądrowy" - napisano w sprawozdaniu.

W dokumencie przypomniano, że realizowany od 2014 r. wieloletni PPEJ określa zakres i strukturę organizacji działań niezbędnych do wdrożenia energetyki jądrowej, zapewnienia bezpiecznej i efektywnej eksploatacji obiektów energetyki jądrowej, ich likwidacji po zakończeniu okresu eksploatacji oraz zapewnienie bezpiecznego postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi.

"Celem programu jest wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej. Program jest realizowany m.in. poprzez wspieranie i tworzenie ram prawnych i warunków dla rozwoju i funkcjonowania elektrowni jądrowych a także, co bardzo istotne, wzrost i utrzymanie akceptacji społecznej dla tych działań" - czytamy.

Ministerstwo Klimatu przypomniało, że program budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej został formalnie zapoczątkowany w styczniu 2009 r. przyjęciem przez Radę Ministrów uchwały w sprawie przygotowania i wdrożenia Programu PEJ. Jako inwestor – podmiot wiodący we wdrażaniu Programu PEJ wskazana została PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE S.A.).

MK przekazało, że Program budowy pierwszej polskiej EJ realizowany jest zgodnie ze strategią GK PGE z 6 września 2016 r., w której energetyka jądrowa została uwzględniona jako opcja do realizacji po 2025 r. W grudniu 2016 r. zaktualizowany został zakres Programu PEJ, który zgodnie z wytycznymi PGE koncentruje się teraz na przeprowadzeniu badań lokalizacyjnych i środowiskowych do momentu przygotowania Raportu OOŚ (Raport z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) i Raportu lokalizacyjnego.

Sprawozdanie obejmuje lata 2016-2019. Realizacja Programu PEJ została przedstawiona w obszarze 10 działań według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Ze względu na zaawansowanie realizacji Programu, odniesiono się tylko do zadań z I etapu.

PAP - mini

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 1
Niuniu
poniedziałek, 11 stycznia 2021, 19:47

Ten pomysł ze spółką prawa handlowego realizującą ej w zakresie prac w 100% zależnych od decyzji politycznych rządu, ministerstw różnych pełnomocników rządu a na koniec również prezydenta i przedstawicieli jego administracji był chory. Państwo Polskie już jakiś czas temu wpadło na pomysł aby różne działania w sferze biznesowej i gospodarczej których nie są w stanie realizować prywatni inwestorzy lub których Państwo nie chce aby były realizowane poza państwową ścisłą kontrolą scedować na monopolistyczne przedsiębiorstwa w których decydujący wpływ na obsadę zarządu i jego pracę ma właśnie Państwo. Czyli tzw. spółki "państwowe". Oczywiście nie są to firmy "państwowe" ale to urzędnicy państwowi a w zasadzie partyjni decydują kto i jak długo będzie nimi zarządzał. tak ukształtowane zarządy następnie podejmują się realizacji różnorodnych działań które chce w swym interesie zrealizować aparat rządzący Polską. Aktórych nie można realizować w ramach struktur państwa. A gama życzeń jest bardzo szeroka: fundacja do promowania i opłacania przekazów jednoznacznie politycznych, opracowywanie samochodów elektrycznych, zakupy mediów, przejmowanie innych przedsiębiorstw, realizacja inwestycji nie mających uzasadnienia ekonomicznego itp. Powołanie w/w spółki jest sztandarowym tego przykładem. Szefowie "państwowych" koncernów się na to zgodzili i pod dyktando urzędników/polityków sypneli kasą za którą powołano strukturę, zatrudniono pracowników i to tyle. rzeczywiste działania nie zostały podjęte bo się tak nie da. W tej spółce nikt o niczym nie decydował bo i jak? Kluczowy jest cytat z powyższego tekstu "W październiku ub.r. Skarb Państwa i właściciele spółki PGE EJ1 podpisali list intencyjny dotyczący nabycia przez państwo 100 proc. udziałów w spółce do końca 2020 r. " I to jest podsumowanie całej tej afery. Działania Zarządów tych spółek "państwowych" realizowane na polecenia polityków to przestwpsta gospodarcze, kwalifikowane jako "działania na szkodę" zarządzanych przedsiębiorstw i ich właścicieli którymi nie jest Państwo lecz tysiące właścicieli ich akcji. I to pieniedzmi tych ludzi na polityczne polecenie bawią się ich Prezesi i Rady Nadzorcze.

Tweets Energetyka24