Reklama

Portal o energetyce

WGF 2013 – amerykańska rewolucja łupkowa przykładem dla Polski

  • Ilustracja: ESA

Amerykańska rewolucja łupkowa wkrótce zmieni oblicze globalnego i europejskiego rynku energii, to jeden z głównych wniosków pierwszego z paneli poświęconych kwestiom energetycznym na WGF 2013.W panelu wzięli udział b. premier Jan Krzysztof Bielecki, Beata Stelmach, wiceminister spraw zagranicznych RP, Jan Kulczyk, prezes zarządu Kulczyk Investments a także Jonathan Elkind, Assistant Secretary for the Office of Policy and International Affairs w Departamencie Energii i John Schmitz, jeden z dyrektorów Atantic Council. Dyskusję moderował b. ambasador USA w Polsce Lee Feinsten.

Więcej: WGF 2013 – obrona antyrakietowa priorytetem NATO i Polski

Jan Krzysztof Bielecki mówił o polskiej strategii energetycznej do 2050 roku. Zgodnie z nią, Polska powinna utrzymać poziom produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego i brunatnego w perspektywie średnio i długoterminiowej co najmniej na obecnym poziomie. Systematycznie powiniien wzrastać udział gazu ziemnego, w czym mają pomóc złoża łupkowe i import LNG. Decyzja o budowie polskiej energii atomowej zostaje natomiast odłożona w czasie.

Goście ze Stanów Zjednoczonych podkreślali ogromny wpływ rewolucji technologicznej umożliwiającej wydobycie węglowodorów ze złóż łupkowych. USA patrzą z optymizmem na umowę o wolnym handlu z UE i przy optymalnych warunkach mogą eksportować nawet 200 mld m3 gazu rocznie. Koszty transportu, skraplania i regazyfikacji spowodują jednak, że ten wolumen z pewnością będzie mniejszy. Zwrócono również uwagę na to, że odmiennie niż w Europie, gaz łupkowy jest głównym sposobem na zmniejszenie emisji CO2, podczas gdy w Europie stawia się raczej na OZE.

Więcej: Wrocław Global Forum 2013: traktat o wolnym handlu szansą na rozwój gospodarek UE i USA

Jan Kulczyk poruszył zagadnienie bezpieczeństwa i niezależności energetycznej. Zwrócił uwagę, że w amerykański i europejski energy mix (struktura źródeł z których pozyskuje się się energię elektryczną) są bardzo podobne. Mimo tego, ceny w Stanach Zjednoczonych są dwa razy mniejsze, a konsumpcja energii elektrycznej dwa razy większa. Przyczyną tego stanu, jego zdaniem, jest zdecydowanie większy udział podmiotów prywatnych w sektorze energetycznym USA niż w Europie oraz brak wspólnej europejskiej polityki energetycznej i rynku energii.

Skrytykował również europejską politykę socjalną, twierdząc że w dłuższej perspektywie nie jest możliwe jej utrzymanie – za 58% globalnych wydatków socjalnych odpowiada UE, przy 19% udziale w globalnym PKB.

Nie oszczędził również polskiego projektu ustawy łupkowej, która nakłada na potencjalnych inwestorów obciążenia podatkowe, jeszcze przed rozpoczęciem nawet pilotażowej produkcji. Może to stanowić potencjalnie element zagrażający polskich planom zagospodarowania złóż niekonwencjonalnych.

Więcej: Wrocław Global Forum 2013 - program

W tym kontekście Beata Stelmach zapewniła, że projekt ustawy łupkowej będzie gotowy pod koniec czerwca i wtedy rozpocznie się proces legislacyjny w parlamencie. Potwierdziła również, że terminal LNG w Świnoujściu zostanie ukończony do końca 2014 r. oraz że Polska liczy na eksport tego nośnika energii z USA, co wpłynie korzystnie na obniżenie jego ceny.

(MMT)

 

 

Komentarze