Reklama

Elektroenergetyka

Walka o kształt polityki klimatycznej UE. "Berlińska misja ministra Szyszki"

  • Fot.:Energa

W Berlinie odbył się 7. Petersberg Climate Dialogue z udziałem ministrów ds. środowiska i klimatu. Podczas spotkania Polskę reprezentowali prof. Jan Szyszko, minister środowiska, oraz Paweł Sałek, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.

Jednym z obszarów rozmów było Porozumienie Paryskie, które zostało przyjęte w ubiegłym roku podczas Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP21). Porozumienie to - po raz pierwszy w historii – zostało uzgodnione przez wszystkie państwa świata, które zobowiązały się do działań na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Ministrowie środowiska i klimatu rozmawiali m.in. o oczekiwaniach w zakresie dalszych prac na forum Konwencji, w tym o przygotowaniach do tegorocznej Konferencji Klimatycznej COP22 w Marrakeszu. Podczas niej mają zapaść pierwsze decyzje dotyczące zasad implementacji nowego porozumienia klimatycznego.

W trakcie spotkania poruszano kwestie dotyczące długoterminowych strategii rozwoju i wyzwań związanych z konieczną mobilizacją zasobów, przede wszystkim finansowych, zarówno przez sektor publiczny, jak i prywatny. Minister Jan Szyszko w szczególności odnosił sie do konieczności jak najszybszej realizacji celów Konwencji klimatycznej i Porozumienia Paryskiego. Jak zaznaczył, powinno się to odbywać możliwie najniższym kosztem oraz w sposób umożliwiający osiągnięcie synergii z innymi kluczowymi konwencjami środowiskowymi ONZ. 

Spotkanie było również okazją do spotkań i konsultacji dwustronnych, służących przedstawieniu specyfiki polskich uwarunkowań w kontekście polityki klimatyczno-energetycznej, a także promocji polskiego punktu widzenia i interesów w tym zakresie.

7. Petersberg Climate Dialogue odbył się w Berlinie w dniach 4-5 lipca 2016 r. Tegorocznemu spotkaniu współprzewodniczyli minister środowiska Niemiec Barbara Hendricks i minister spraw zagranicznych Maroka Salaheddine Mezouar.

Pierwsze spotkanie z cyklu Petersberg Climate Dialogue (PCD) odbyło się w 2010 roku, po szczycie klimatycznym w Kopenhadze w 2009 roku. Spotkania PCD są wydarzeniem wysokiego szczebla, umożliwiającym dyskusję i wymianę poglądów między stronami Konwencji klimatycznej.

Zobacz także: Strategiczna współpraca PGE i PZU

Zobacz także: PSE: Interwencyjna Rezerwa Zimna bez wpływu na ceny

Reklama

Komentarze

    Reklama