Reklama

OZE

W 2018 roku ruszy budowa kopalni "Jan Karski"

PD Co, spółka zależna Prairie Mining Limited, planuje złożyć wniosek o koncesję wydobywczą na złoże „Lublin” w I połowie 2017 r., a budowa kopalni Jan Karski, która docelowo ma produkować 6,3 mln ton węgla rocznie, może rozpocząć się już w następnym roku.

Spółka w I kw. 2015 zakończyła szczegółowy program eksploracyjny złoża, zgodnie z uzyskaną koncesją poszukiwawczą, a niedawno opublikowane wstępne studium wykonalności wskazuje, że koszt budowy kopalni wyniesie około 632 mln USD.

Program eksploracyjny złoża Lublin, w ramach, którego wykonaliśmy siedem odwiertów oraz przeanalizowaliśmy dostępne dane historyczne, pozwolil nam dokładnie rozpoznać geologię złoża oraz parametry jakościowe węgla. Szacujemy, że zasoby wykazane wg JORC w kluczowym dla nas złożu 391 wynoszą 164 mln ton i gwarantują pracę kopalni przez około 24 lata” – powiedział Janusz Jakimowicz, prezes PD Co, spółki zależnej Prairie.

Firma szacuje, że dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii górniczych, koszt operacyjny wydobycia węgla, ok. 25 USD za tonę, będzie znacząco niższy niż w innych kopalniach w Polsce i Europie. Pozwoli to Kopalni Jan Karski skutecznie konkurować na rynkach zagranicznych, szczególnie w Niemczech i Czechach.

Koncesje Prairie zlokalizowane są w Zagłębiu Lubelskim bezpośrednio przy terenie kopalni LW Bogdanka. W marcu Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę LW Bogdanka na niekorzystne dla niej decyzje Ministerstwa Środowiska, po raz kolejny potwierdzając wyłączne prawo pierwszeństwa PD Co do zawarcia umowy o użytkowanie górnicze z Ministrem Środowiska i co za tym idzie uzyskania koncesji wydobywczej.

Zobacz także: Śląsk będzie walczyć ze smogiem

Zobacz także: Rząd przeciw dalszemu zaostrzaniu polityki klimatycznej UE

Komentarze