Reklama

Elektroenergetyka

V jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE Gdańsk 2017 [PATRONAT]

Energetyka dla gospodarki – gospodarka dla energetyki. Energetyka jest niewątpliwie kluczem do bezpieczeństwa polskiej gospodarki, jej niezależności i rozwoju. Rozwój gospodarczy zapewnia energetyce rynek zbytu – odbiorców korzystających z energii, paliw i gazu. Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE Gdańsk 2017 (25-26 kwietnia, Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności) będzie koncentrowała się: w ramach polityki energetycznej na kluczowych tematach związanych z rynkiem mocy oraz repolonizacji aktywów energetycznych, zaś w ramach polityki surowcowej na przyszłości węgla jako podstawowego paliwa dla sektora - zakończenie procesu restrukturyzacji sektora w ramach Polskiej Grupy Górniczej oraz alternatywne ścieżki zaopatrzenia w gaz.

Gdańsk już po raz piąty będzie miał okazję gościć przedstawicieli kluczowych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze kraju, polityków, ekonomistów oraz przedstawicieli świata biznesu i nauki celem przeprowadzenia dyskusji ukierunkowanej na zabezpieczenie polskiej gospodarki, a w szczególności strategicznych sektorów pod kątem ryzyk wynikających z sytuacji międzynarodowej oraz polityki UE. Reorganizacja polskiego rynku energii, polityka surowcowa Państwa, rewitalizacja narodowego potencjału gospodarczego, bezpieczeństwo energetyczne, czy współpraca energetyczna w Europie to jedne z licznych tematów, które zostaną poruszone podczas tegorocznej edycji Szczytu. Tradycyjnie podczas Szczytu zostaną wręczone statuetki Bursztyn Polskiej Energetyki 2017, nagroda przyznawana osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki i energetyki w kraju i zagranicą. Tegoroczną nagrodę m.in. otrzymają:

  • Piotr Naimski – Sekretarz Stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
  • Ryszard Czarnecki – Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego
  • Adam Gawęda – Senator RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
  • Henryk Baranowski – Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  • Igor Wasilewski – Prezes Zarządu, PERN S.A.
  • Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza „Ciepłownictwo Polskie”

W ramach Szczytu zaplanowanych jest wiele atrakcji dla uczestników m.in. wycieczka studialna po instalacjach energetycznych i petrochemicznych na Pomorzu, a także możliwość jazdy samochodami elektrycznymi. Szczegółowe informacje oraz program z potwierdzonymi prelegentami dostępny jest na stronie www.osegdansk.pl. Udział w Szczycie jest bezpłatny. Głównym Patronem Internetowym Szczytu jest Portal Energetyka 24.com.

Reklama

Komentarze

    Reklama