Reklama

Gaz

URE zatwierdził taryfy regazyfikacyjne dla terminala LNG

2 czerwca 2016 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził pierwszą taryfę dla usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (LNG) ustaloną przez przedsiębiorstwo energetyczne Polskie LNG S.A. z siedzibą w Świnoujściu. Taryfa ta została opublikowana w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Paliwa gazowe”.

Taryfa została zatwierdzona, zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa, na okres od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania - do 31 grudnia 2016 r.  Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej publikacji (art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne).

W taryfie zostały ustalone stawki opłat za pakietowe usługi regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego obejmujące: wyładunek LNG z tankowca, procesowe składowanie w zbiornikach, regazyfikację i oddanie paliwa gazowego do systemu przesyłowego oraz stawki za usługi dodatkowe w zakresie przeładunku LNG na autocysterny. Ponadto ustalone zostały stawki za usługi rozdzielone. Są to: rozdzielone przedłużone procesowe składowanie oraz rozdzielona moc umowna. Będą one świadczone dodatkowo do pakietowych usług regazyfikacji.

Spółka zamierza świadczyć długoterminowe usługi regazyfikacji - w okresie dłuższym niż rok oraz usługi krótkoterminowe - w okresie co najmniej jednej doby gazowej.

Zobacz także: Piotr Naimski z wizytą w Danii. "Rozmowy o Baltic Pipe"

Zobacz także: TGE: Coraz więcej transakcji na rynku gazu

Reklama

Komentarze

    Reklama