URE wyłoniło 502 projekty służące poprawie efektywności energetycznej

8 października 2015, 13:44

Komisja przetargowa wybrała 502 przedsięwzięcia które będą mogły składać do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wnioski o wydanie świadectwa efektywności energetycznej.

W sumie złożono złożono 735 ofert. Komisja odrzuciła 230 oraz nie zaakceptowała trzech. Pozostałe 502 projekty, jako przedsięwzięcia służące podnoszeniu efektywności energetycznej, otrzymają stosowne świadectwa. Prawo dopuszcza możliwość ich sprzedaży na rynku, co pozwoli zainteresowanym podmiotom zrównoważyć poniesione koszty.

„Wydanie przez prezesa URE świadectwa efektywności energetycznej jest jednoznaczne z powstaniem praw majątkowych w odniesieniu do przedsięwzięć zrealizowanych przez podmiot, który wygrał przetarg. Natomiast w przypadku świadectwa efektywności energetycznej wydanego dla  przedsięwzięcia, które zostanie zrealizowane przez podmiot, który wygrał przetarg, materializacja prawa majątkowego nastąpi dopiero po faktycznym zrealizowaniu przedsięwzięcia oraz po spełnieniu szeregu obligatoryjnych przesłanek przewidzianych przepisami ustawy o efektywności energetycznej” - czytamy w komunikacie urzędu.

Zobacz także: Piechociński: Polska pomoże poprawić efektywność energetyczną Iranu

Zobacz także: W trzecim kwartale roku Bogdanka wydobyła ponad 2 mln ton węgla

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24