• Partner główny
    Logo Orlen

Ropa

Unipetrol wznawia prace po wielkim pożarze

Od połowy sierpnia wznawiane są prace w rafinerii należącej do koncernu Unipetrol, kontrolowanej przez PKN Orlen. Dziesięć miesięcy temu w zakładzie wybuchł wielki pożar, który spowodował znaczne szkody. Całkowite wznowienie prac nastąpi pod koniec sierpnia.

"Przeprowadziliśmy szczegółową analizę przypadku z udziałem przedstawicieli Unipetrolu i PKN ORLEN a także ekspertów zewnętrznych. Naszym głównym zadaniem było przygotowanie zakładu do bezpiecznego rozruchu. Podjęliśmy szereg środków zapobiegawczych, działań konserwacyjnych, prac badawczych i szkoleń pracowniczych." powiedział członek Zarządu Unipetrolu Martin Durčák. 

Nowo przyjęte środki zapobiegawcze mają postać systemu zaworów bezpieczeństwa. Nowe zawory zostały zainstalowane zgodnie z najlepszymi praktykami inżynierskimi i z użyciem najlepszych rozwiązań technologicznych. Kolejnym działaniem była rewizja dotychczasowych procedur awaryjnych i opracowanie nowych planów awaryjnych odnoszących się do przypadków wysokiego ryzyka. 
 
Wybuch i pożar, do których doszło w należącej do Unipetrolu rafinerii w sierpniu 2015 spowodowały szkody sięgające 7,4 miliardów koron, czyli około 1,2 miliardów złotych. Pożar gasiły 43 jednostki straży pożarnej liczące prawie 500 osób. 
 
 

 

Komentarze