Reklama

Elektroenergetyka

Unia Energetyczna: wsparcie finansowe dla połączeń gazowych Polska-Niemcy

Komisja Europejska przyznała 9,2 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na połączenia międzysystemowe między Niemcami a Polską. Projekt obejmuje budowę dwóch rurociągów gazowych w województwie dolnośląskim: Lasów-Jeleniów oraz Gałów-Kiełczów. Dofinansowana zostanie również rozbudowa podziemnego magazynu gazu w Wierzchowicach. Realizacja projektu spowoduje zwiększenie przepustowości gazociągów, którymi importowany jest gaz z Niemiec poprzez Lasów, a tym samym ułatwi przesył gazu między dwoma krajami. 

Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za unię energetyczną, stwierdził: „połączenia międzysystemowe mają zasadnicze znaczenie z punktu widzenia urzeczywistnienia unii energetycznej”.  Corina Creţu, komisarz ds. rozwoju regionalnego, powiedziała: „jest to wkład polityki spójności w tworzenie unii energetycznej. Zapewniamy gospodarstwom domowym oraz przedsiębiorcom bezpieczną i konkurencyjną energię po przystępnych cenach”. 
 
59 km nowo wybudowanych gazociągów przyczyni się do optymalizacji przepływu gazu w systemie przesyłowym w Polsce i pokrycia zapotrzebowania na gaz na obszarze zamieszkiwanym przez 3 mln osób – zwłaszcza w zimie. 
 

 

Reklama

Komentarze

    Reklama