Reklama

Portal o energetyce

Ukraina dostosowuje prawo gazowe do wymogów UE

  • Fot. NASA Jet Propulsion Laboratory
    Fot. NASA Jet Propulsion Laboratory

Rada Najwyższa Ukrainy ostatecznie uchwaliła ustawę „O rynku gazu ziemnego”, która uwzględnia podstawowe wymogi prawodawstwa UE.  Za jej przyjęciem głosowało 290 deputowanych.

Głównym celem ustawy jest stworzenie warunków uczciwej konkurencji na rynku gazu ziemnego, z uwzględnieniem podstawowych wymogów prawodawstwa Unii Europejskiej. Podczas prac nad projektem ukraiński parlament zatwierdził również poprawkę, która ustanawia częściowy zakaz korzystania z państwowych rurociągów przez prywatnych operatorów. Taka możliwość będzie istniała jedynie w przypadku najmu lub uzyskania stosownej koncesji.

Według ukraińskich deputowanych zatwierdzenie ustawy było jednym z warunków otrzymania 17,5 mld dolarów kredytu z Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Komentując informację o przyjęciu rzeczonej ustawy, Andrew Kobolew (prezes zarządu Naftogazu), zauważył, że dostosowanie prawa gazowego do norm UE, otworzy również Ukrainie perspektywy na zwiększenie swojej obecności w szeroko rozumianym europejskim obrocie energią.

 (JK)

Reklama

Komentarze

    Reklama