Górnictwo

Tobiszowski: KHW będzie ruchem PGG od 1 kwietnia

  • Pakistańscy policjanci na posterunku - fot. EPA.

Na dzisiejszym posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Energetyki i Skarbu Państwa kierownictwo Katowickiego Holdingu Węglowego, rząd oraz parlamentarzyści rozmawiali o sytuacji wewnątrz spółki oraz o planach jej restrukturyzacji. Holding ma być połączony z Polską Grupą Górniczą w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

Prezes KHW, Tomasz Cudny, odniósł się do obecnej sytuacji firmy.  ,,Wypłaty na marzec są zagrożone. W styczniu i lutym zamierzamy prowadzić intensywne działania sprzedażowe, by zachować płynność finansową”- powiedział.

 

Z kolei Beata Szymanek, Dyrektor Zespołu Sprzedaży w Holdingu, zwróciła uwagę na trudną sytuację rynkową, w której operuje spółka. ,,Wysokie stany zapasów węgla oraz import surowca stworzył sytuację, w której musimy sprzedawać po bardzo niskich cenach. W dodatku, brak pieniędzy na wynagrodzenia spowodował, że umowy zawierane są pod presją pobierania przedpłat od kontrahentów”.

 

Kierownictwo KHW wymieniło też czynniki wynikające z niewłaściwego zarządu spółką przez osoby związane z poprzednią ekipą rządzącą. Wskazano m.in. na liczne błędy w nadzorze, utworzenie szkodliwej dysproporcji w zatrudnieniu i doprowadzenie tym do katastrofalnego spadku wydajności i wzrostu kosztów. Brak nadzoru kontroli i podejmowanie ryzyka spowodowały bezpowrotną stratę majątku zakładu, wartego wiele milionów złotych. Spółka utraciła też wiele kilometrów wyrobisk.

 

Dodatkowo, Szymanek wskazała, że nowy zarząd, obejmując kontrolę nad spółką, musiał liczyć się z tym, że rok 2016 był w pełni zakontraktowany. Według niej, poprzednie kierownictwo firmy, zawierało umowy także na rok 2017.

 

Z kolei o planach restrukturyzacji KHW mówił wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Jak zapowiedziano już w 2016 roku, spółka ma zostać połączona z Polską Grupą Górniczą. ,,Pod koniec stycznia, najpóźniej na początku lutego planujemy spotkanie ze stroną społeczną w sprawie połączenia i wyjazd do Brukseli. Musimy zdążyć do marca, bo w kasie nie ma pieniędzy na wypłaty. Przede wszystkim chcemy zabezpieczyć sprawy pracownicze.”

 

Strona rządowa przyznała, że projekt połączenia jest jeszcze we wstępnej fazie. ,,Nie prowadziliśmy jeszcze rozmów z Komisją Europejską. Niemniej, wstępne opinie banków są pozytywne.”

 

Według Tobiszowskiego, KHW miałaby być połączona z PGG od 1 kwietnia. ,,Wszyscy zatrudnieni w KHW będą tam pracować. Spółka będzie ruchem PGG”- powiedział.

 

Zobacz także: Nowy model funkcjonowania KHW do końca października

Komentarze