Reklama

Portal o energetyce

TGE: Wyniki za pierwsze półrocze 2017

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Czerwcowe wolumeny obrotu gazem ziemnym na Towarowej Giełdzie Energii w Warszawie były wyższe r/r zarówno na rynku terminowym – 8 410 503 MWh, co oznacza wzrost o 19,6 proc. - jak i na rynku spot – 945 754 MWh, wzrost o 24,5 proc. Wolumeny obrotu energią elektryczną na TGE były w czerwcu niższe względem roku ubiegłego – o 30,7 proc. na rynku terminowym przy wolumenie 6 831 759 MWh oraz o 17,3 proc. na rynku spot - 1 876 401 MWh.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w czerwcu br. wyniósł 9 356 257 MWh, co przekłada się na wzrost o 20,1 proc. r/r. Obroty wyższe niż w czerwcu roku 2016 miały miejsce na każdym z trzech rynków obejmujących dostawę tego towaru. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) wolumen obrotu wyniósł 8 410 503 MWh gazu, co oznacza wzrost r/r o 19,6 proc. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) było to 945 754 MWh, o 24,5 proc. więcej niż w czerwcu roku ubiegłego. Na wolumen rynku spot złożyło się 656 928 MWh w obrocie na RDNg (wzrost o 17,4 proc. r/r) oraz 288 826 MWh na RDBg (wzrost o 44,3 proc. r/r).

Średnioważona cena na RDNiBg spadła w czerwcu do poziomu 68,25 zł/MWh, czyli o 6,10 zł/MWh względem maja br. Na RTT cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2018 (GAS_BASE_Y-18) wyniosła 77,21 zł/MWh, a więc o 0,65 zł/MWh mniej od ceny z notowań tego kontraktu w maju. 

Zobacz także: Towarowa Giełda Energii uruchomiła nowy system transakcyjny


W całym pierwszym półroczu roku 2017 wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł 54 259 287 MWh, z czego 39 600 351 MWh (ok. 73 proc.) stanowił obrót na RTT, a 14 658 936 obrót na rynku spot. W stosunku do pierwszego półrocza roku 2016 oznacza to spadek na RTT o 15,6 proc. oraz wzrost na rynku spot o 19,1 proc.

Energia elektryczna 


Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w czerwcu 8 708 160 MWh – o 28,2 proc. mniej niż w czerwcu roku ubiegłego. Na rynku spot wolumen spadł rok do roku o 17,3 proc. do poziomu 1 876 401 MWh, a na RTT o 30,7 proc. - 6 831 759 MWh. 

Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w czerwcu na poziomie 154,05 zł/MWh, spadając m/m o 0,10 zł/MWh. Z kolei na RTT średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2018 (BASE_Y-18) wyniosła 163,57 zł/MWh, co oznacza wzrost o 0,38 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w maju br.

W całym pierwszym półroczu roku 2017 wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł 46 893 637 MWh, z czego 34 022 122 MWh (prawie 73 proc.) stanowił obrót na RTT, a 12 871 515 MWh obrót na rynku spot. W stosunku do pierwszego półrocza roku 2016 oznacza to spadek łącznie o 29,3 proc.
Zobacz także: Prezes TGE dla Energetyka24: Polska giełda wyznacznikiem dla regionu


Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w czerwcu br. 4 195 413 MWh. Oznacza to spadek w stosunku do czerwca roku ubiegłego o 2,9 proc.

Wolumen obrotu samymi zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych oraz instrumenty na RTT) ukształtował się na poziomie 2 289 306 MWh, a więc o 0,5 proc. niższym niż w czerwcu roku 2016. Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 24,38 zł/MWh, czyli o 8,69 zł/MWh mniej niż w maju br.

Zobacz także: Prezes TGE dla Energetyka24: Polska giełda wyznacznikiem dla regionuCzerwcowy wolumen obrotu błękitnymi certyfikatami ukształtował się na poziomie 51 651 MWh. Większość - 41 368 MWh - stanowił obrót sesyjny, gdzie cena średnioważona wyniosła 369,57 zł/MWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 24 855 toe (w tym prawie 23 658 toe dla instrumentu „PMEF”), podczas gdy w czerwcu ubiegłego roku było to 13 toe. Średnioważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF wzrosła m/m o 3,87 zł/toe, do poziomu 909,76 zł/toe.

W całym pierwszym półroczu roku 2017 wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł 34 112 245 MWh, z czego 14 445 754 MWh (42 proc.) stanowił obrót certyfikatami zielonymi, natomiast 14 992 317 MWh (prawie 44 proc.) czerwonymi. 

W stosunku do pierwszego półrocza roku 2016 oznacza to nieco mniejszy udział w obrocie certyfikatów zielonych i czerwonych (wtedy odpowiednio 43 i 46 proc.) oraz wyższy o 9,6 proc. wolumen łączny, wynoszący wtedy 31 128 698 MWh. Wolumen obrotu błękitnymi certyfikatami odnoszącymi się do produkcji energii elektrycznej z biogazu rolniczego, które w pierwszej połowie ubiegłego roku nie były jeszcze wydzielone spośród pozostałych OZE, wyniósł do końca czerwca bieżącego roku 361 904 MWh.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W czerwcu 2017 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 679 966 MWh, dla których cena średnioważona wyniosła 0,46 zł/MWh.

Nowi uczestnicy

Na koniec czerwca 2017 r. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) miało 70 spółek.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na 30 czerwca 2017 r. członkami rejestru było 3243 podmioty, w czerwcu przybyło ich 31.

Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada 309 podmiotów.

kn/TGE

Komentarze