Reklama

Elektroenergetyka

TGE rozpoczyna raportowanie danych transakcyjnych OTC

Począwszy od 7 kwietnia br. TGE zapewnia możliwość raportowania transakcji OTC w ramach systemu RRM TGE.

Uruchomiony w październiku ubiegłego roku system RRM TGE jest odpowiedzią na Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii, tzw. REMIT, nakładające na uczestników hurtowego rynku energii elektrycznej i gazu obowiązek raportowania zleceń i transakcji zawartych na zorganizowanych platformach obrotu tymi towarami. 7 kwietnia br. wszedł w życie obowiązek raportowania również kontraktów OTC.

Rozporządzenie REMIT (ang. Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency) reguluje zasady współdziałania państw Unii Europejskiej w zakresie monitorowania sektora energii elektrycznej i gazu, w celu zapobiegania ewentualnym nadużyciom. Nakłada na uczestników rynku szereg obowiązków m.in. o charakterze informacyjno-sprawozdawczym w stosunku do Agencji ds. Współpracy Urzędów Regulacji Energetyki (ACER). Raportowanie może być realizowane wyłącznie przez podmioty, które uzyskały status Registered Reporting Mechanism (RRM) w ACER.

Dotychczas obowiązek raportowania w systemach RRM dotyczył zleceń i transakcji zawieranych za pośrednictwem zorganizowanych platform obrotu. System ma zarejestrowanych już 44 uczestników oraz około 500 użytkowników. Do tej pory zaraportowano 5330000 zdarzeń. Dziennie wysyłane jest średnio 120 raportów.

Stosownie do Aktów Implementujących do REMIT, 7 kwietnia 2016 r. wszedł w życie obowiązek raportowania również kontraktów OTC. Do 7 lipca 2016 r. należy zaraportować transakcje OTC zawarte, lecz niezakończone przed 7 kwietnia 2016 r. W systemie do raportowania tego typu transakcji zarejestrowanych jest już 82 uczestników.

W celu zapewnienia Członkom Giełdy i wszystkim uczestnikom rynku kompletnej usługi wypełnienia obowiązków raportowania transakcji giełdowych oraz OTC, z dniem 7 kwietnia 2016 r. TGE świadczy kompletną usługę raportowania danych transakcyjnych OTC. Regulacje są dostępne na stronie internetowej Giełdy.

TGE zapewnia kompletność i terminowość raportowania do ACER, jak również możliwość wglądu w wysłane raporty. Każdy uczestnik posiada oddzielne unikalne konto w systemie. Istnieje możliwość wyboru sposobu raportowania oraz wykonywania obowiązków za obie strony transakcji OTC.

Zobacz także: Rosja obcina dotacje dla Donbasu: 60% ludności bez dostaw energii

Zobacz także: Postępują prace przy rozbudowie Elektrowni Jaworzno

Reklama

Komentarze

    Reklama