Reklama

Gaz

TGE notuje rekordowy wolumen obrotu gazem ziemnym

Fot. www.psg.pl
Fot. www.psg.pl

Towarowa Giełda Energii poinformowała, że wolumen obrotu gazem ziemnym w lipcu był dotychczas największym w roku 2017 r. Łącznie wyniósł 15 131 007 MWh, o 225,7 proc. więcej niż w lipcu roku 2016.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w lipcu br. wyniósł 15 131 007 MWh, co przekłada się na ponad trzykrotny wzrost r/r (o 225,7 proc.). Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) wolumen obrotu wyniósł 14 174 229 MWh gazu,
co oznacza wzrost r/r o 287,4 proc. i stanowi najwyższy wolumen miesięczny od dwóch lat. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 956 778 MWh, co jest wynikiem niższym o 3,0 proc. r/r. Na wolumen rynku spot złożyło się 767 112 MWh w obrocie na RDNg (wzrost o 0,7 proc. r/r) oraz 189 666 MWh na RDBg (spadek o 15,4 proc. r/r).

Średnioważona cena na RDNiBg wzrosła w lipcu do poziomu 69,27 zł/MWh, czyli o 1,02 zł/MWh względem czerwca br. Na RTT cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2018 (GAS_BASE_Y-18) była o 0,99 zł/MWh wyższa niż w poprzednim miesiącu i wyniosła 78,20 zł/MWh.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lipcu 8 643 035 MWh, był o 2,6 proc. wyższy niż w lipcu roku 2016. Na RTT nastąpił wzrost o 5,7 proc. r/r przy wolumenie 6 721 743 MWh. Z kolei na rynku spot wolumen spadł rok do roku o 6,8 proc. do poziomu 1 921 292 MWh.

Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w lipcu
na poziomie 156,66 zł/MWh - o 2,61 zł/MWh wyższym niż w czerwcu br. Z kolei na RTT średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2018 (BASE_Y-18) wyniosła 164,22 zł/MWh, co oznacza wzrost o 0,65 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w czerwcu.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w lipcu br. 4 875 805 MWh. Oznacza to wzrost w stosunku do lipca roku ubiegłego o 59,9 proc.

Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych oraz instrumenty na RTT) ukształtował się na poziomie 1 998 740 MWh, a więc o 7,3 proc. wyższym niż w lipcu roku 2016. Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 31,17 zł/MWh, co oznacza wzrost o 6,79 zł/MWh względem czerwca.

Głównym czynnikiem wzrostu wolumenu obrotu prawami majątkowymi był obrót czerwonymi certyfikatami. Wzrósł on rok do roku blisko trzykrotnie (o 191,9 proc.) – do poziomu 2 407 417 MWh. Średnia cena sesyjna instrumentu PMEC-2017 nie uległa zmianie w stosunku do czerwca br., kształtując się na poziomie 9,70 zł/MWh.

Lipcowy wolumen obrotu błękitnymi certyfikatami ukształtował się na poziomie 84 842 MWh. Większość – 62 208 MWh - stanowił obrót sesyjny, gdzie cena średnioważona spadła m/m o 67,52 zł/MWh, do poziomu 302,05 zł/MWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 19 202 toe (w tym 17 062 toe dla instrumentu PMEF), podczas gdy w lipcu ubiegłego roku było to 76 toe. Średnioważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF spadła m/m o 64,83 zł/toe, do poziomu 844,93 zł/toe.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W lipcu 2017 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 24 523 MWh, dla których cena średnioważona wyniosła 0,64 zł/MWh.

Nowi uczestnicy

Na koniec lipca 2017 r. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) miało 70 spółek.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na 31 lipca 2017 r. członkami rejestru było 3 270 podmiotów, w lipcu przybyło ich 28.

Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada 312 podmiotów.

Komentarze