Reklama

Gaz

TGE: Coraz więcej transakcji na rynku gazu

Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w maju 2016 r. wyniósł 10 069 366 MWh. Na rynkach gazu ziemnego wolumen ukształtował się na poziomie 8 904 653 MWh, wzrastając o 58,57 proc. w skali roku.

Na Rynku Terminowym Towarowym w maju br. wolumen obrotu wyniósł 7 728 109 MWh, w porównaniu do 11 918 694 MWh w analogicznym okresie roku 2015. 

W maju 2016 r. wolumen na rynku spot wyniósł 2 341 257 MWh, przewyższając wolumen zeszłoroczny z tego samego okresu o 19,01 proc. 

Na Rynku Dnia Następnego średnioważona cena BASE wyniosła w maju br. 160,65 zł/MWh, spadając w skali miesięcznej o 0,41 zł/MWh.

Z kolei na RTT dla kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2017 (BASE_Y-17) cena średnioważona osiągnęła w maju wartość 160,63 zł/MWh (wzrost w stosunku do kwietnia br. o 2,81 zł/MWh).

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej na Rynku praw majątkowych wyniósł w maju br. 6 165 080 MWh i był niższy o 15,60 proc. w skali rocznej.

Cena średnioważona na sesjach RPM dla instrumentu PMOZE_A wyniosła w maju br. 94,10 zł/MWh, spadając w skali miesiąca o 14,61 zł/MWh (108,71 zł/MWh w kwietniu br.).

W maju zawarto kolejne transakcje na Rynku Terminowym Towarowym w ramach obrotu prawami majątkowymi do zielonych certyfikatów. Wolumen transakcji wyniósł 4 000 MWh zakontraktowanych dla dostawy praw majątkowych w listopadzie 2017 r., przy średniej cenie 99,75 zł/MWh.
Po raz pierwszy, w maju br. został zrealizowany kontrakt terminowy (RTT w zakresie praw majątkowych)  dla zielonych certyfikatów, zawarty 19 kwietnia 2016 r. przy cenie 111 zł/MWh i wolumenie 5 000 MWh.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych w maju 2016 r. na rynkach gazu ziemnego wyniósł 8 904 653 MWh, wzrastając o 58,57 proc. w skali roku.

Wolumen obrotów na rynku spot gazu ziemnego wyniósł w maju br. 1 254 626 MWh, wzrastając w skali w skali rocznej o 39,21 proc.

Na Rynku Dnia Następnego gazu wolumen obrotu wyniósł 918 096 MWh, wzrastając w skali rocznej o 49,72 proc.

Na Rynku Dnia Bieżącego wolumen obrotu osiągnął wartość 336 530 MWh, przewyższając wolumen zeszłoroczny z tego samego okresu o 16,85 proc.

Na Rynku Terminowym Towarowym obroty ukształtowały się na poziomie 7 650 027 MWh, wzrastając w porównaniu do maja ubiegłego roku (4 714 493 MWh) o 62,27 proc.

Średnioważona cena na RDNiBg w maju 2016 r. wyniosła 61,72 zł/MWh (wzrost w stosunku do kwietnia br. o 0,14 zł). W maju 2015 r. cena ta wynosiła r. 91,24 zł/MWh, co oznacza spadek ceny w skali rocznej o 29,52 zł/MWh (32,3 proc.).

Z kolei na RTT dla kontraktu rocznego z dostawą w roku 2017 (GAS_BASE_Y-17) w maju 2016 r. cena średnioważona osiągnęła wartość 72,39 zł/MWh (wzrost w stosunku do kwietnia br. o 1,59 zł/MWh).

Nowi uczestnicy 

Obecnie status członka Rynku Towarów Giełdowych (RTG) ma 67 spółek. 

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii znajduje się obecnie 2720 członków rejestru. W maju 2016 r. przybyło 24 kolejnych.

Zobacz także: Zmiany w kierownictwie Wyższego Urzędu Górniczego

Zobacz także: Strajkuje 16 z 19 francuskich elektrowni atomowych

Reklama

Komentarze

    Reklama